Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лим - Намерени са 61 думи от търсенето
килимарка - мн. килимарки, ж. Жена килимар.
лимитация - само ед. Ограничение, поставяне на граница.
лимитирам - лимитираш, несв. и св.; какво. Поставям граница, ограничавам. Лимитирам вноса. Лимитирам гориво. // същ. лимитиране, ср.
елиминирам - елиминираш, несв. и св.; какво/кого. Отстранявам, изключвам. Нашият отбор елиминира противника. Елиминираха ме от групата на прове...
комплимент - мн. комплименти, (два) комплимента, м. Искрена или неискрена похвала, изказана към някого с цел да го поласкаем или да му доставим...
милимикрон - мн. милимикрони, (два) милимикрона, м. Хилядна част от микрона.
олимпийски - олимпийска, олимпийско, мн. олимпийски, прил. 1. Който се отнася до олимпиада или до Олимп. Олимпийски огън. Олимпийски медали. Ол...
климатичен - климатична, климатично, мн. климатични, прил. 1. Който се отнася до климат (в 1 знач.). Климатични промени. Климатични условия. 2....
палимпсест - мн. палимпсести, (два) палимпсеста, м. Старинен ръкопис, написан върху по-стар заличен текст на пергамент.
полиморфен - полиморфна, полиморфно, мн. полиморфни, прил. 1. Многообразен. 2. Който има признаци на полиморфизъм. Полиморфна структура.
алиментация - и алимент (нлат. alimentatio по лат. alimentum 'храна') Юр.1. Издръжка на нетрудоспособни лица от семейството.2. Задълже...
антиклимакс - (нем. Antiklimax по анти- + гр. klimax 'стълба')Литер. Фигура, при която думите се подреждат в низходяща смислова градац...
килимарство - само ед. 1. Производство на килими. 2. Занаят на килимар.
микроклимат - само ед. 1. Особености на климата върху малка част от земната повърхност. 2. Прен. Отношения, установили се в група хора, в колект...
непреодолим - непреодолима, непреодолимо, мн. непреодолими, прил. Който не може да се преодолее; непобедим, силен. Непреодолимо влечение. // същ...
полиморфизъм - само ед. 1. Спец. В химията - свойство на някои вещества с еднакъв химичен състав да кристализират в различни форми. 2. Спец. В би...
климактериум - само ед. Критическа възраст, обикн. у жената, когато спира дейността на половите жлези.
климатизирам - климатизираш, несв. и св.: какво. Регулирам качествата на въздуха в затворено помещение със специална инсталация. // същ. климатиз...
аклиматизирам - аклиматизираш.Приспособявам се към нови климатични условия.
аклиматизация - (лат. acclimatisatio по лат. ac 'при' + гр. klima, -atos 'климатичен пояс')Приспособяване към нови климатични ...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: