Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лени - Намерени са 98 думи от търсенето
лани - нареч. Миналата година. // прил. ланшен, ланшна, ланшно, мн. ланшни. По пътеката имаше ланшна шума.
леди - само ед. Лейди.
ленив - ленива, лениво, мн. лениви, прил. 1. Който не желае да работи; мързелив, отпуснат. Ленив студент. Ставам ленив. 2. Който изразява ...
галеник - мн. галеници, м.Любимец. Галеник на съдбата.
галенит - (нем. Galenit по лат. galenna 'олово' + -ит')Минерал с оловносив цвят и метален блясък, съдържащ много олово, сребр...
ленивка - мн. ленивки, ж. Жена ленивец.
деление - мн. деления, ср. 1. Разделяне на части. Деление на литературата по жанрове. 2. Разстоянието между две черти от скалата на измерват...
игленик - мн. игленици, (два) игленика, м. 1. Малка, специално изработена възглавничка за забождане на игли и карфици. 2. Кутийка за съхраня...
ленивец - мн. ленивци, м. Ленив, мързелив човек. Той е голям ленивец.
селение - мн. селения, ср. Остар. Място за живеене, жилище. Небесни селения.
явление - мн. явления, ср. 1. Форма, в която се проявява същността на нещо. Природни явления. 2. Нещо, което става; проява, случай, събитие....
галеница - мн. галеници, ж.Любимка.
давление - мн. давления, ср. Натиск, насилие върху нечия воля или убеждения. Под чуждо давление.
зеленика - само ед. Вечнозелен храст от семейство маслинови с кожести листа, с бели или розови цветове и синкавочервени плодове, отглеждан и ...
зеленина - само ед. Зелени растения, дървета и пр. като цяло. Около блока има зеленина. Богата зеленина.
коленича - коленичиш, мин. св. коленичих, мин. прич. коленичил, несв. Заставам на колене.
умиление - само ед. Затрогване, разчувстване, разнеженост. Изпадам в умиление от хубавите песни. Гледам с умиление. // нареч. умилено.
ленинист - мн. ленинисти, м. Последовател, привърженик на ленинизма.
ленински - ленинска, ленинско, мн. ленински, прил. 1. Който е свързан с личността, живота и учението на Вл. И. Ленин. Ленинска теория. 2. Кой...
дипленица - обикн. ед. • Сабя дипленица. Тънка сабя (в народното творчество).
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: