Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ласт - Намерени са 56 думи от търсенето
властвувам - властвуваш, несв.Властвам.
лейкопласт - мн. лейкопластове, (два) лейкопласта, м. Лепенка с формата на лента за закрепване на превръзки. Слагам лейкопласт. Залепвам с лейк...
подвластен - подвластна, подвластно, мн. подвластни, прил. Който се намира под властта на някого или на нещо.
схоластика - само ед. 1. Средновековна философия, създаваща логическите аргументи за обяснение на църковните догми. 2. Прен. Откъснати от живот...
алопластика - (по гр. alios 'друг' + plastike 'скулптиране')Мед. Хирургическа операция със замяна на орган или част от него ...
едновластен - едновластна, едновластно, мн. ед-новластни. прил. Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едн...
напластявам - напластяваш, несв. и напластя, св.; какво. Пластя всичко, докрай. Напластих сеното. — напластявам се/ напластя се. Натрупвам се, н...
пластически - пластическа, пластическо, мн. пластически, прил. Пластичен.
самовластен - самовластна, самовластно, мн. самовластни, прил. 1. Който има неограничена власт. 2. Който не търпи ограничения. В семейството си ...
самовластие - само ед. Еднолична абсолютна власт. Тогава в Русия се установява самовластие.
автопластика - (лат. autoplastica по авто + пластика)Мед. Хирургическа операция на разрушена част от организма чрез присаждане на тъкани от самия...
бластомицети - (нлат. blastomycetes по гр. blastos 'израстък' + mykes 'гъба')Микробиол. Общо название на квасните гъбички.
единовластен - единовластна, единовластно, мн. единовластни, прил. Едновластен.
единовластие - само ед. Управление, при което цялата власт е в ръцете на едно лице.
пълновластен - пълновластна, пълновластно, мн. пълновластни, прил. Който има пълновластие.
пълновластие - само ед. Пълна, неограничена власт.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: