Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к--------я - Намерени са 19 думи от търсенето
кооперация - мн. кооперации, ж. 1. Колективно производствено, търговско или строително обединение, създадено със средства на членовете си. Прав...
камионджия - мн. камионджии, м. Разг. Шофьор на камион.
коагулация - само ед. Спец. Процес, при който колоидалните частици се уедряват, слепват под въздействие на молекулните сили на сцепление; преси...
комбинация - мн. комбинации, ж. 1. Начин, схема на съчетаване, свързване на еднородни или разнородни неща. Комбинация на метали. Комбинация на ...
компилация - мн. компилации, ж. 1. Само ед. Съставяне на книга по чужди книги. 2. Съчинение, което не е оригинално дело на своя автор — съдържа...
композиция - мн. композиции, ж. 1. Структура, подреждане и съчетаване на частите на литературно, научно произведение или на произведение на изк...
консумация - само ед. 1. Изразходване на нещо за задоволяване на потребности или за функциониране. Консумация на хляб. Консумация на гориво. Ко...
контракция - мн. контракции, ж. 1. Спец. В медицината — свиване на мускулатурата, обикн. на вътрешни органи. Контракции на матката. 2. Спец. В ...
космогония - само ед. Спец. Учение, дял от астрономията, за произхода на вселената. // прил. космогоничен, космогонична, космогонично, мн. косм...
космология - само ед. Спец. Дял от астрономията, учение за общите закономерности в устройството на вселената.
ксенофобия - само ед. Омраза към чужденците и всичко чуждо. Жертви на ксенофобията.
калиграфия - само ед. Изкуство за красиво изписване на букви.
калкулация - мн. калкулации, ж. 1. Само ед. Изчисляване себестойността на изделие или на извършена работа. Правя калкулация. 2. Сметка, докумен...
камбанария - мн. камбанарии, ж. Черковна кула с една или няколко камбани; звънарня. Качи се на камбанарията и залюля камбаните.
канцелария - мн. канцеларии, ж. 1. Служба в учреждение, която се занимава с административна работа. 2. Помещението на такава служба.
керванджия - мн. керванджии, м. Мъж, който превозва товари с керван. С кервана вървели няколко керванджии.
кинкалерия - само ед. 1. Съвкупност от дребни изделия като стока за продаване (гребени, дантели, копчета и др.). 2. Магазин за такава стока.
кулминация - само ед. Точка на най-голямото напрежение в развитието на нещо; връхна точка. Кулминация на драмата.
керемидчия - мн. керемидчии, м. Разг. Мъж, който прави керемиди.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: