Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к-н-------- - Намерени са 52 думи от търсенето
канибализъм - само ед. 1. Човекоядство. 2. Прен. Голяма жестокост, зверство. 3. Спец. Използване на себеподобните за храна, което е познато при ...
конформизъм - само ед. Пренебр. Поведение на съглашателство, приспособленчество. Конформизмът е вреден в един ръководен орган.
консигнация - само ед. Начин на търгуване, при който търговецът продава стоката срещу уговорена отстъпка. Приемам стока на консигнация. Предлага...
конспиратор - мн. конспиратори, м. Участник в конспирация.
конституция - мн. конституции, ж. Основен закон на държава, който определя устройството -, избирателната система и правата и задълженията на гра...
континуитет - само ед. Непрекъсната връзка между същности или явления; продължение, приемственост. Исторически континуитет. Континуитет в научни...
канонизация - само ед. 1. В църквата — провъзгласяване на някого за светец. 2. Прен. Узаконяване, превръщане в правило, в канон.
канонизирам - канонизираш, несв. и св.: кого/какво. Извършвам канонизация.
канонически - каноническа, каноническо, мн. канонически, прил. Който се отнася до канон или каноник.
кантианство - само ед. Спец. Идеалистическо философско учение, създадено от Кант.
кинохроника - само ед. Заснета на филм информация за актуални събития.
конгломерат - само ед. 1. Спец. В геологията — камък или скала от разнородни минерали, свързани механично. 2. Прен. Съвкупност от механично свър...
конгрегация - мн. конгрегации, ж. Спец. 1. Обединение на католически общини в рамките на един орден. 2. Ръководещи органи в Римската курия.
кондензатор - мн. кондензатори, (два) кондензатора, м. Спец. 1. Във физиката — уред за превръщане на пара и газове в течност чрез охлаждане. 2. ...
кондензация - само ед. 1. Спец. Във физиката — превръщане на пара и газове в течност чрез охлаждане. 2. Спец. В електротехниката — натрупване на...
кондензирам - кондензираш, несв. и св.; какво. Извършвам кондензация. — кондензирам се. Претърпявам кондензация.
кондиционал - само ед. Спец. В езикознанието — условно наклонение на глагола.
кондиционер - мн. кондиционери, (два) кондиционера, м. Апарат за поддържане на температурата, влажността и състава на въздуха в помещение, както...
конкуренция - само ед. 1. Надпревара между производители, търговци за пласиране и продаване на стоката при най-изгодни условия. Конкуренция межд...
консерватор - мн. консерватори, м. 1. Пренебр. Човек с консервативни убеждения, който трудно приема новото. Баща и е голям консерватор. 2. Член ...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: