Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

куст - Намерени са 10 думи от търсенето
кост - костта, мн. кости, ж. Твърдо образувание в тялото на човека и животните, съставна част на скелета; кокал. Кост на крака. Кости на ...
култ - култът, култа, мн. култове, (два) култа, м. 1. Религиозно почитане и служене на божество и свързаните с това ритуали. Култ на Апол...
пуст - пуста, пусто, мн. пусти, прил. 1. Безлюден, ненаселен. Пуст остров. 2. Обезлюден, изоставен. Пусто село. 3. Празен, незапълнен....
акустика - само ед.1. Наука за звука, дял от физиката.2. Гласеж на звуците в дадено място или помещение.// прил. акустичен, акустична, акусти...
изкуство - мн. изкуства, ср. 1. Само ед. Област от човешката дейност, при която действителността се пресъздава чрез художествени средства. Ин...
изкуствен - изкуствена, изкуствено, мн. изкуствени, прил. 1. Който е направен от човека като заместител на естествен. Изкуствен зъб. Изкуствен...
изкуствовед - мн. изкуствоведи, м. Учен в областта на изкуствознанието.
изкуствоведка - мн. изкуствоведки, ж. Жена изкуствовед.
изкуствоведски - изкуствоведска, изкуствоведско, мн. изкуствоведски, прил. Който се отнася до изкуствовед и изкуствознание.
изкуствознание - само ед. Наука за изкуството.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: