Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Значение на думата култура

мн. култури, ж. 1. Само ед. Съвкупност от духовни и материални ценности, създадени от човечеството през историческото му минало. Духовна култура. Материална култура. Древна култура. 2. Само ед. Образованост, знания, възпитание. Висока култура. Ниска култура. Имам богата култура. 3. Само ед. Състояние на обществения, стопанския и духовния живот в една или друга епоха, в една или друга страна. 4. Обикн. Мн. Растения, които изискват обработка. Житни култури. Маслодайни култури. 5. Спец. Обикн. мн. Бактерии, които се развъждат в лаборатория. 6. Само ед. Висока степен на развитие на нешо, умение. Култура на производство.

Съновник: Култура, културни паметници

B съня предупреждава, че бягството от проблемите не ги решава, а само ги отлага и задълбочава. Aко опазваш културни ценности, ще те обвиняват и ще търпиш неуспехи.

Превод на култура на английски език

culture

Линк до тази страница

Сподели тази страница във Facebook

Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: