Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кте - Намерени са 25 думи от търсенето
коктейл - мн. коктейли, (два) коктейла, м. 1. Смес от няколко вида алкохолни питиета със захар, плодове и др. Ще ти направя коктейл от джин ...
бактерия - мн. бактерии.Микроскопични едноклетъчни организми от разтителен произход с различна форма, които причиняват ферментация, гниене ил...
екзактен - екзактна, екзактно, мн. екзактни, прил. Точен. // същ. екзактност, екзактността, ж.
коректен - коректна, коректно, мн. коректни, прил. 1. Който е правилен, образцов. Коректна формулировка. Коректно изпълнение. 2. Който е точе...
характер - мн. характери, (два) характера, м. 1. Съвкупност от отличителни черти от психиката на човек, които се проявяват в поведението му. ...
директен - директна, директно, мн. директни, прил. 1. Който е свързан направо с нещо, без посредник. Директен разговор. 2. Който се предава в...
стриктен - стриктна, стриктно, мн. стриктни, прил. Точен, прецизен. Стриктен човек. Стриктен превод. // нареч. стриктно. // същ. стриктност, ...
контактен - контактна, контактно, мн. контактни, прил. 1. Който се отнася до контакт (в 3 и 4 знач.). Контактно устройство. 2. Спец. В медицин...
компактен - компактна, компактно, мн. компактни, прил. 1. Който е сбит, плътен. Компактна маса. Компактна материя. 2. Който се състои от гъсто...
инфарктен - инфарктна, инфарктно, мн. инфарктни, прил. 1. Който се отнася до инфаркт. Инфарктни болки. 2. Прен. Който е крайно напрегнат, стре...
перфектен - перфектна, перфектно, мн. перфектни, прил. 1. Който се отнася до перфект. 2. Съвършен, отличен, превъзходен. Перфектно изпълнение.
абстрактен - абстактна, абстрактно, мн. абстактни, прил. Отвлечен, неконкретен. Абстрактно понятие.
бактериози - (нем. Bakteriose по бактерия + -оза)Бот. Микробиол. Болести по растенията, предизвикани от бактерии.
бактерицид - (по бактерия + -цид)Хим. Препарат, имащ свойството да унищожава бактериите.)// Прил. бактерициден.
некоректен - некоректна, некоректно, мн. некоректни, прил. 1. Който не е коректен; невнимателен, груб. Некоректна постъпка. 2. Неточен, неизпъл...
характерен - характерна, характерно, мн. характерни, прил. 1. Който е присъщ, който характеризира. Характерна за него усмивка. Характерно за еп...
индиректен - индиректна, индиректно, мн. индиректни, прил. Непряк, косвен, околен. Индиректен начин.
бактериолог - мн. бактериолози.Специалист по бактериология.
климактериум - само ед. Критическа възраст, обикн. у жената, когато спира дейността на половите жлези.
азотобактерия - (по азот + бактерия)Микробиол. Бактерия, която живее свободно в почвата и я обогатява с азотни вещества за растенията, като усвояв...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: