Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кссос - Намерени са 17 думи от търсенето
късо- - Първа съставна част на сложни думи със значение къс,, напр. късоврат, късокрак, късоглед.
кикот - само ед. Неприличен смях, кикотене. От тъмното се чу кикот.
коноп - само ед. 1. Едногодишно тревисто растение, от чиито стъбла се получава влакно, а от семената му - масло. Отглеждам коноп. Обработв...
купон - мн. купони, (два) купона, м. 1. Отрязък от ценни книжа. 2. Отрязък от карта или картонче, което дава право за закупуване на опреде...
канон - мн. канони, (два) канона, м, 1. В християнската религия — установено от църковните отци правило. Черковните канони не му позволява...
касов - касова, касово, мн. касови, прил. 1. Който е свързан с каса. 2. Разг. Който носи голяма печалба. Касов филм. Касова пиеса.
катод - мн. катоди, (два) катода, м. Спец. Във физиката — електрод в електрически уред, свързан с отрицателния полюс на източника.
кашон - мн. кашони, (два) кашона, м. 1. Кутия от велпапе, използвана за опаковка на стоки, която се затваря с два подвити края на картона ...
кило- - Първа съставна част на думи за мерни единици, която означава увеличаване с хиляда, напр. километър, килограм и др.
кино- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е свързан с киното, напр. киноактьор, киноархив, кинодеец, киносалон.
кодов - кодова, кодово, мн. кодови, прил. Който се отнася до код. Кодова комбинация.
кодош - мн. кодоши, (два) кодоша, м. Разг. Шега, подигравка, забава. Голям кодош падна днес в училище. Правя си кодош.
колос - мн. колоси, м. 1. Необикновено едър и висок човек; гигант. 2. Прен. Личност с изключително голямо и значително творчество, с изклю...
копой - мн. копой, (два) копоя, м. 1. Остар. Ловно куче. 2. Прен. Доверено лице, доносник. Той е копой на шефа. • Душа като копой. 1. Имам...
куков - кукова, куково, мн. кукови, прил. • На куково лято. Никога. Ще си получиш парите на куково лято.
купол - мн. куполи, (два) купола, м. 1. Сводова носеща конструкция с форма на полусфера или с друга овална форма. 2. Вътрешна част на полу...
купом - нареч. Остар. На куп, заедно, групово. Дойдоха купом.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: