Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ко--------- - Намерени са 64 думи от търсенето
конформизъм - само ед. Пренебр. Поведение на съглашателство, приспособленчество. Конформизмът е вреден в един ръководен орган.
комедиантка - мн. комедиантки, ж. Жена комедиант.
компенсация - мн. компенсации, ж. 1. Само ед. Награда или обезщетение за нещо изгубено. Не се надявам да получа компенсация за големите трудност...
консигнация - само ед. Начин на търгуване, при който търговецът продава стоката срещу уговорена отстъпка. Приемам стока на консигнация. Предлага...
конспиратор - мн. конспиратори, м. Участник в конспирация.
конституция - мн. конституции, ж. Основен закон на държава, който определя устройството -, избирателната система и правата и задълженията на гра...
континуитет - само ед. Непрекъсната връзка между същности или явления; продължение, приемственост. Исторически континуитет. Континуитет в научни...
кодификация - само ед. Спец. 1. В правото — систематизиране и съгласуване на законите в държавата по области. 2. Спец. В езикознанието — определ...
кодифицирам - кодифицираш, несв. и св.; какво. Извършвам кодификация.
кожухарство - само ед. Занятие на кожухар.
колекционер - мн. колекционери, м. Човек, който събира еднородни предмети, животински и растителни видове и др. Страстен колекционер на марки. К...
количествен - количествена, количествено, мн. количествени, прил. Който се отнася до количество. Количествени данни.
колонизатор - мн. колонизатори, м. Този, който колонизира и експлоатира чужди територии.
колонизация - само ед. 1. Превръщане на страна в колония. 2. Заселване на чужди територии. Гръцка колонизация по черноморския бряг. Колонизация ...
колонизирам - колонизираш, несв. и св.; какво. Извършвам колонизация.
комендатура - само ед. Комендантство.
комерсиален - комерсиална, комерсиално, мн. комерсиални, прил. Комерчески.
компактдиск - мн. компактдискове, (два) компактдиска, м. Малък диск от специална материя и покритие, който може да побере много информация.
компенсирам - компенсираш, несв. и св.: какво. Давам компенсация, служа за компенсация, постигам компенсация. Признанието може да компенсира вся...
компетентен - компетентна, компетентно, мн. компетентни, прил. 1. Който е добре подготвен; вещ в дадена област. Компетентен лекар. Компетентен и...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: