Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

коми - Намерени са 22 думи от търсенето
коки - само мн. Бактерии, които се срещат навсякъде, но при обикновени условия са безвредни.
кози - козя, козе, мн. кози, прил. 1. Който е от коза или на коза. Козе сирене. Козя брада. Кози кожух. 2. Който е характерен за коза. Ко...
кома - само ед. Спец. В медицината — пълно безсъзнание с отслабени реакции към външни дразнения. Изпадам в кома. Излизам от кома. Той е в...
кому - — вж. кой.
роми - само мн. Цигани.
комик - мн. комици, м. 1. Артист, който умее да изпълнява роли в комедия. Чарли Чаплин е велик комик. 2. Разг. Човек, който умее да разсми...
комин - мн. комини, (два) комина, м. 1. Иззидан отвор, който преминава през сграда и се издига на покрива, за отвеждане на дим от печка. К...
комикс - мн. комикси, (два) комикса, м. Приказка или приключенски разказ, предадени с поредица от картинки и кратки текстове, поместени в с...
комита - мн. комити, м. Истор. Участник в революционното движение преди освобождението на България от турско робство.
комизъм - само ед. Смешната страна на нещата. Навсякъде откривам комизъм.
комисия - мн. комисии, ж. Група лица, назначени или избрани с определена задача. Наборна комисия. Комисия за контрол. Изборна комисия.
комитет - мн. комитети, (два) комитета, м. 1. Изборен орган за ръководене на някаква дейност. Стачен комитет. 2. Спец. Държавно учреждение з...
комичен - комична, комично, мн. комични, прил. 1. Който се отнася до комедия. Комичен сюжет. Комична роля. Комично изпълнение. 2. Който е см...
комичка - мн, комички, ж. Жена комик.
комисиона - само ед. Възнаграждение за посредничество при търговски сделки. Получавам комисиона. Давам комисиона. // прил. комисионен, комисио...
комически - комическа, комическо, мн. комически, прил. 1. Комедиен. 2. Комичен.
комисионер - мн. комисионери, м. 1. Посредник на търговски сделки, който получава процент от печалбата. 2. Лице, което изпълнява търговски поръ...
лекомислен - лекомислена, лекомислено, мн. лекомислени, прил. Който решава прибързано, не обмисля добре постъпките и думите си.
подкомисия - мн. подкомисии, ж. Подразделение на голяма комисия, на което е възложен определен кръг от общите задачи.
коминочистач - мн. коминочистачи, м. Работник, който със специални четки почиства комини от саждите. Коминочистачът е символ на щастие в народнот...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: