Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кли - Намерени са 72 думи от търсенето
клиничен - клинична, клинично, мн. клинични, прил. 1. Който се отнася до клиника. Клиничен лекар. 2. В медицината — който се установява чрез ...
цикличен - циклична, циклично, мн. циклични, прил. Който се извършва на цикли; кръгов. // нареч. циклично. // същ. цикличност, цикличността, ...
ацикличен - (фр. acyclique по а- + гр. kyklos 'кръг')Физ. Който не е свързан в затворен кръг, а е във вид на верига.
възкликна - възкликнеш, мин. св. възкликнах, мин. прич. възкликнал, св.- вж. възкликвам.
енклитика - мн. енклитики, ж. Спец. В езикознанието - дума или форма без ударение в речта, които се произнасят заедно с предходната дума.
заклинвам - заклинваш. несв. и заклиня, св. ; какво. Затягам нещо с помощта на клин, слагам клин.
шавърклив - шавърклива, шавъркливо, мн. шавъркливи, прил. Разг. Шавлив.
видеоклип - (по видео- + англ. clip 'защипвам')Кратък видеофилм, често рекламен или музикален.
клиентела - само ед. Всички клиенти на едно лице, предприятие, учреждение. Този лекар има голяма клиентела. Нямам голяма клиентела.
откликвам - откликваш, несв. и откликна, св. 1. На какво. Отговарям на зов, на призив; обаждам се при повикване. На обръщението за кръводарява...
проклинам - проклинаш, несв. и прокълна, св.; кого/какво. Изричам клетва, проклятие на някого или нещо. Проклинам враговете.
пресеклив - пресеклива, пресекливо, мн. пресекливи, прил. Който е на пресекулки. Пресеклив кикот.
възкликвам - възкликваш, несв. и възкликна, св.Издавам възклик. Възкликнах от изненада.
заклинание - мн. заклинания, ср. Магически формули, изрази с тайнствено значение, отправени към свръхестествени сили. Жената шепнеше заклинания...
изклинчвам - изклинчваш, несв. и изклинча, св. Успявам да се измъкна от работа или задължение. Пак изклинчи, не дойде да пренася мебели.
катаклизъм - мн. катаклизми, (два) катаклизъма, м. 1. Голямо природно сътресение вследствие от природни стихии. Катаклизмите са изваяли повърхн...
клиновиден - клиновидна, клиновидно, мн. клиновидни, прил. Който има вид, форма на клин.
климатичен - климатична, климатично, мн. климатични, прил. 1. Който се отнася до климат (в 1 знач.). Климатични промени. Климатични условия. 2....
мераклийка - мн. мераклийки, ж. Жена мераклия.
разклинвам - разклинваш, несв. и разклиня, св.; какво. Освобождавам от клиновете нещо заклинено.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: