Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кине - Намерени са 10 думи от търсенето
кино - мн. кина, ср. 1. Киносалон, кинотеатър. В града има три кина. 2. Само ед. Кинопродукция, филм. Ще купя билети за кино. 3. Само сд....
нине - нареч. Остар. Сега.
акинезия - (лат. acinesia от гр. akinesia)Мед. Неподвижност, парализа.
кинескоп - мн. кинескопи, (два) кинескопа, м. Електроннолъчев прибор за възпроизвеждане на постъпващите сигнали в телевизор.
кинетика - само ед. 1. Спец. Дял от теоретичната механика, които изучава механичното състояние на телата във връзка с определящите го физичес...
кинематика - само ед. Спец. Дял от теоретичната механика, който изучава движението на телата от чисто геометрично гледище.
телекинеза - само ед. Преместване на предмети от разстояние. Владея телекинеза.
кинефикация - само ед. Система и организация на разпространението на филми.
кинематограф - мн. кинематографи, (два) кинематографа, м. Спец. Апарат за снимане върху филмова лента на движещи се обекти или за прожектиране на...
кинематография - само ед. 1. Изкуството и техниката за създаване на филми. 2. Промишлеността за създаване и разпространяване на филми. 3. Всички хо...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: