Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к р - Намерени са 19 думи от търсенето
кадастър - мн. кадастри, (два) кадастъра, м. Спец. План и оценка на земята и местата в едно селище. • Воден кадастър. Сведения за водните обе...
кентавър - мн. кентаври, (два) кентавъра, м. 1. Митологическо същество с човешки образ и конско тяло. 2. Спец. Само ед. В астрономията — съзв...
компютър - мн. компютри, (два) компютъра, м. Електронноизчислителна машина с възможности да извършва с голяма скорост сложни математически и ...
кръгозор - само ед. 1. Пространство, което може да се обхване с един поглед. 2. Прен. Обхват, кръг от интереси, знания. Човек с широк кръгозо...
коректор - мн. коректори, м. Специалист в издателство или в печатница, който чете набран текст и отбелязва печатните и правописните грешки в ...
кантонер - мн. кантонери, м. Пазач на железопътна линия или шосе.
кокошкар - кокошкарят, кокошкаря, мн. кокошкари, м. Крадец на дребно. // прил. кокошкарски, кокошкарска, кокошкарско, мн. кокошкарски. Кокошк...
колектор - мн. колектори, м. 1. Лице, което събира, описва и пази образци от природонаучни обекти. 2. Спец. Главен канал, който събира и отве...
командир - мн. командири м. 1. Ръководител на войскова единица. Командир на полк. 2. Ръководител на група, сформирана за някаква дейност, или...
командор - мн. командори, м. 1. Истор. Висше звание в средновековните духовно-рицарски ордени. 2. Началник на авиационен отред. 3. В Италия —...
коментар - мн. коментари, (два) коментара, м. Писмено изложени или устни разяснения и разсъждения по обществено-политически или културни съби...
конвейер - мн. конвейери, (два) конвейера, м. 1. Съоръжение с непрекъснато движеща се лента, чрез която се пренасят товари или се придвижват ...
конфитюр - мн. конфитюри, (два) конфитюра, м. 1. Само ед. Вид сладко, приготвено от плодове и немного захар. 2. Порция от това сладко. Купих ...
кредитор - мн. кредитори, м. Този, който предоставя на някого кредит. Кредиторите не искат да чакат повече. // прил. кредиторски, кредиторска...
каламбур - мн. каламбури, (два) каламбура, м. Игра на думи. при която се получава комична двусмислица.
календар - мн. календари, (два) календара, м. 1. Система за измерване на времето, основана на периодически повтарящи се природни явления. Слъ...
камериер - мн. камериери, м. Прислужник в хотел, на параход, в частен дом. Камериерът се отзова на позвъняването.
кехлибар - само ед. Вкаменена смола от някогашни иглолистни дървета, от която се изработват бижута, украшения; янтар. Огърлица от кехлибар. /...
критикар - критикарят, критикаря, мн. критикари, м. Разг. Пренебр. Човек, който е склонен да критикува всичко, да вижда само лошите страни.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: