Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к я - Намерени са 31 думи от търсенето
кардиология - само ед. Наука за сърцето и кръвоносните съдове.
компенсация - мн. компенсации, ж. 1. Само ед. Награда или обезщетение за нещо изгубено. Не се надявам да получа компенсация за големите трудност...
консигнация - само ед. Начин на търгуване, при който търговецът продава стоката срещу уговорена отстъпка. Приемам стока на консигнация. Предлага...
конституция - мн. конституции, ж. Основен закон на държава, който определя устройството -, избирателната система и правата и задълженията на гра...
канонизация - само ед. 1. В църквата — провъзгласяване на някого за светец. 2. Прен. Узаконяване, превръщане в правило, в канон.
картография - само ед. 1. Наука за методите за съставяне на географски карти. 2. Изработване на географски карти.
килокалория - мн. килокалории, ж. Единица мярка за топлина, равна на хиляда калории.
клептомания - само ед. Болезнена склонност към кражба. Болен е от клептомания.
кодификация - само ед. Спец. 1. В правото — систематизиране и съгласуване на законите в държавата по области. 2. Спец. В езикознанието — определ...
колонизация - само ед. 1. Превръщане на страна в колония. 2. Заселване на чужди територии. Гръцка колонизация по черноморския бряг. Колонизация ...
компетенция - мн. компетенции, ж. 1. Спец. В правото — пълномощия, предоставени на служебно лице или на държавна институция от закон или устав. ...
комуникация - мн. комуникации, ж. 1. Пътища за съобщения, връзки (транспортни линии, телефон, радио, телевизия). 2. Само ед. Актът на свързване....
конгрегация - мн. конгрегации, ж. Спец. 1. Обединение на католически общини в рамките на един орден. 2. Ръководещи органи в Римската курия.
кондензация - само ед. 1. Спец. Във физиката — превръщане на пара и газове в течност чрез охлаждане. 2. Спец. В електротехниката — натрупване на...
конкуренция - само ед. 1. Надпревара между производители, търговци за пласиране и продаване на стоката при най-изгодни условия. Конкуренция межд...
консервация - само ед. Запазване на произведения на изкуствата, на книги и др. чрез специална обработка. Правя консервация. Картината ще се подл...
конспирация - мн. конспирации, ж. 1. Организиране на нелегална дейност. Занимавам се с конспирация. 2. Само ед. Система и методи на нелегална де...
констатация - мн. констатации, ж. Установяване на факт или извод. Правя констатация. Стигам до констатация. // прил. констативен, констативна, к...
констипация - само ед. Спец. В медицината — запек. Предизвиквам констипация. Водя до констипация.
конструкция - мн. конструкции, ж. 1. Състав и взаимно разположение на частите в машина, механизъм, сграда. Сложна конструкция. Опростена констру...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: