Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к я - Намерени са 6 думи от търсенето
категоризация - само ед. Разпределяне и подреждане по категории; включване в категория. Категоризация на излизащите книги.
клаустрофобия - само ед. Спец. В медицината — болезнен страх от затворено, тясно пространство.
компютризация - само ед. Внедряване на компютърна техника в производството и бита, в творческите проучвания, в образованието.
конгломерация - само ед. Механично свързване на разнородни предмети.
консерватория - мн. консерватории, ж. Висше музикално учебно заведение. Кандидатствам в консерваторията.
капитализация - само ед. Спец. 1. В икономиката — превръщане на принадена стойност в капитал. 2. В икономиката — прибавяне на лихвите към капитала...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: