Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ище - Намерени са 97 думи от търсенето
кръстовище - мн. кръстовища, ср. 1. Кръстачка. 2. Кръстопът. Над селото има кръстовище.
пристанище - мн. пристанища, ср. 1. Място на брега, оборудвано и приспособено за спиране на плавателни съдове, и градът, в който се намира. 2. ...
разхищение - мн. разхищения, ср. Разхищаване.
скривалище - мн. скривалища, ср. 1. Тайно помещение или ограничено място, което служи за укриване на някого или на нещо. Скривалище под чекмедж...
страшилище - мн. страшилища, ср. Нещо, обикн. живо същество, което всява страх, ужас, паника. Физкултурникът е страшилище за учениците.
вместилище - мн. вместилища, ср.Място, съд, резервоар за вместване, разполагане на нещо. Главно вместилище.
нанагорнище - мн. нанагорнища, ср. Разг. Нагорнище.
нанадолнище - мн. нанагорнища, ср. Разг. Надолнище.
манастирище - само ед. Място, където е имало манастир; старо манастирско землище.
пристанищен - пристанищна, пристанищно, мн. пристанищни, прил. 1. Който има пристанище. Пристанищно селище. 2. Който се отнася до пристанище. Пр...
прорицалище - мн. прорицалища, ср. Истор. Езическо светилище, където се прорицава.
прище ми се - мин. св. прищя ми се, мин. прич. прищяло ми се, се. — вж. прищява ми се.
сиропиталище - мн. сиропиталища, ср. Обществено заведение, в което се отглеждат сираци, изоставени или бедни деца; майчин дом. // прил. сиропитал...
предучилищен - предучилищна, предучилищно, мн. предучилищни прил. Който е преди първи клас на училището. Предучилищна възраст.
старопиталище - мн. старопиталища, ср. Обществено заведение за прютяване на изоставени и немощни стари хора. // прил. старопиталищен, старопиталищ...
книгохранилище - мн. книгохранилища, ср. Помещение към библиотека, в което са подредени книгите. Книгата не е в книгохранилището.
бензинохранилище - мн. бензинохранилища.Съоръжение за съхраняване на бензин.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: