Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ици - Намерени са 125 думи от търсенето
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
рицин - само ед. Тревисто маслодайно растение. // прил. рицинов, рицинова, рициново, мн. рицинови. Рициново масло.
трици - само мн. 1. Ситни люспици, които остават след смилане на брашно от семена на житни растения. Пшенични трици. Давам на овцете трици...
циция - мн. циции, м. Разг. Пренебр. Скъперник.
варици - (нлат. varices, мн. от varix)Мед. Разширени вени.// прил. варикозен.
ножици - само мн. или ножица, ж. 1. Инструмент за рязане, който се състои от две остриета, съединени по средата, с дръжки. Шивашка ножица. ...
цицина - мн. цицини, ж. Разг. Подутина, оток по главата, получен от удар.
чепици - чепик, м. Разг. Обувки. Купих си нови чепици. // същ.умал. чепички само мн. • Къде го стяга чепикът. Разг. Какво го притеснява.
глицин - (нем. Glyzin по гр. glykys 'сладък' + -ин)Хим. Безцветно сладко кристално вещество, най-простата аминокиселина с приложе...
амбиция - мн. амбиции.1. Силно желание за преднина, за предимство, за успех.2. Честолюбие, самолюбие.
морници - само мн. Диал. Студени тръпки по тялото.
инициал - мн. инициали, (два) инициала, м. 1. Първата буква на име, която може да служи при подписване на лицето. На бележката написа само и...
салицил - само ед. Спец. В химията - бяло кристално вещество, което се съдържа в кората на върбата и се прилага в медицината, в консервната ...
официоз - мн. официози, (два) официоза, м. Вестник, който застъпва политическите идеи на управляващата партия.
позиция - мн. позиции, ж. 1. Положение, разположение. 2. Място, където са разположени войски за бойни действия. 3. Прен. Мнение, становище, ...
полиция - мн. полиции, ж. 1. Административно учреждение за защита на обществения ред и държавата. 2. Въоръжен отред от полицаи. У нас идва п...
солници - солница, ж. 1. Специално място край море, пригодено за вливане и изпаряване на морска вода и добиване на сол. 2. Рудник за каменна...
муниция - мн. муниции, ж. Обикн. мн. Боеприпаси и военно снаряжение. // прил. муниционен, муниционна, муниционно, мн. муниционни. Муниционен...
дефицит - само ед. 1. Спец. Превишение на разходите над приходите. Бюджетен дефицит. 2. Остър недостиг на нещо необходимо, породен от разлик...
петиция - мн. петиции, ж. Колективна молба в писмена форма, отправена към официалната власт.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: