Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ито - Намерени са 62 думи от търсенето
ето - част. 1. За посочване или за подсилване при посочване на нещо, което е в обсега на говорещото лице. Ето моята стая! Ето виж! 2. За...
иго - само ед. Робство, гнет. Турско иго.
исо - само ед. В музиката — пригласяне с равен тон, обикн. в църковното пеене. Държа исо.
ято - мн. ята, ср.1. Група птици, които се движат заедно; орляк. Лястовичите ята отлитат на юг.2. Прен. Група хора, обикновено деца. Дец...
жито - мн. жита, ср. 1. Само ед. Едногодишно тревисто растение, даващо зърна, от които се прави брашно за хляб; пшеница; зърната на това ...
мито - мн. мита, ср. Налог, такса, която се събира за внасяне и изнасяне на стоки. Вносни мита.
нито - част. 1. Подсилва отрицанието. Не каза нито дума. 2. За отрицателна заповед. Нито дума повече!
сито - мн. сита, ср. 1. Съд за пресяване, който е съставен от ситна мрежа върху специална рамка. 2. Прен. Разг. Труднопреодолимо условие;...
битов - битова, битово, мн. битови, прил.1. Който се отнася до бита. Битови нужди.2. Чрез който се характеризира народният, селският бит. ...
питон - мн. питони, (два) питона, м. Голяма тропическа неотровна змия.
бонито - (исп. bonito)Зоол. Вид средиземноморски тон.
копито - мн. копита, ср. Дебело и твърдо рогово образувание в края на краката на тревопасни животни, което ги предпазва от нараняване. Подк...
корито - мн. корита, ср. 1. Голям продълговат и плитък съд от пластмаса, дърво или твърда ламарина, който се използва за пране, за къпане н...
ктитор - мн. ктитори, м. Дарител на пари за построяване на църква или на манастир.
одитор - мн. одитори, м. Спец. В банковото дело — контрольор (счетоводител или счетоводна фирма), избран от акционерите да заверява докумен...
приток - мн. притоци, (два) притока, м. 1. Река, която се влива в друга. Приток на Вит. 2. Прен. Само ед. Нарастване, прилив (във 2 знач.)....
тритон - мн. тритони, (два) тритона, м. 1. В митологията — древногръцко морско божество. 2. Род опашати земноводни с дължина до десет санти...
баритон - мн. баритони, (два) баритона.1. В музиката - среден по височина мъжки глас, между тенор и бас.2. Певец с такъв клас.3. Меден духов...
митолог - мн. митолози, м. Специалист по митология.
монитор - мн. монитори, (два) монитора, м. 1. Приемник или друго устройство, използвано за контролиране на телевизионно излъчване или телефо...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: