Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

исли - Намерени са 17 думи от търсенето
аслъ - нареч. Разг.Наистина, действително, всъщност.
ясла - мн. ясли, ж. 1.Подобно на корито приспособление, в което се поставя храна за селскостопански животни. 2.Ясли. Дремя/стоя като кон ...
ясли - само мн. Заведение, в което срещу заплащане се полагат грижи за деца до 3-годишна възраст.
мислим - мислима, мислимо, мн. мислими, прил. Възможен; който може да се случи.
мислител - мислителят, мислителя, мн. мислители, м. Човек, който притежава способност да мисли задълбочено и оригинално. Велик мислител.
немислим - немислима, немислимо, мн. немислими, прил. Който не можем да си представим; невъзможен; недопустим. Немислима загуба. // същ. неми...
числител - числителят, числителя, мн. числители, (два) числителя, м. Числото над чертата в проста дроб, делимото в дробта.
окислител - окислителят, окислителя, мн. окислители, (два) окислителя, м. Вещество, което предизвиква окисление.
измислица - мн. измислици, ж. 1. Нещо несъществуващо, нереално, измислено. Поместваха измислици за живот в други светове. 2. Нещо съчинено, пр...
недомислие - мн. недомислия, ср. Нещо, което не е обмислено достатъчно; глупост, погрешно действие.
числителен - числителна, числително, мн. числителни, прил. • Числително име/Числително. Спец. Част на речта, която показва количеството или пор...
безсмислица - мн. безсмислици.1. Безсмислен израз.2. Само ед. Безсмислие.
двусмислица - мн. двусмислици, ж. Двусмислено изречение или съчетание.
единомислие - само ед. Еднаквост във възгледи и мислене.
изчислителен - изчислителна, изчислително, мн. изчислителни, прил. 1. Който се отнася до изчисление. Изчислителна работа. 2. Който извършва изчис...
дълбокомислие - само ед. Дълбокомисленост.
електронноизчислителен - електронноизчислителна, електронноизчислително, мн. електронноизчислителни, прил. • Електронноизчислителна машина. Спец. Електронн...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: