Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иник - Намерени са 12 думи от търсенето
знак - знакът, знака, мн. знаци и знакове, (два) знака, м. Възприеман със сетивата предмет, който съдържа указание за друг предмет, явлен...
инок - мн. иноци, м. Монах, калугер.
инак - нареч. Иначе.
юнак - мн. юнаци, м. 1.Човек с изключителна сила, храброст; герой. Приказката за юнака и царската дъщеря. 2.Млад, силен и едър мъж. 3.Раз...
внук - внукът, внука. мн. внуци, м.1. Син на сина или дъщеря ми.2. Прен. Потомък. Това да се знае и помни от нашите внуци.// същ. умал. в...
илик - мн. илици, (два) илика, м. Обшит прорез на дреха, в който влиза копче.
циник - мн. циници, м. 1. Истор. Привърженик на древногръцко учение, проповядващо презрение към земните блага. 2. Циничен човек.
клиника - мн. клиники, ж. 1. Специализирано болнично заведение, в което се води научна и учебна работа. Клиника за сърдечно-съдови заболяван...
фиников - финикова, финиково, мн. финикови, прил. • Финикова палма. Палма с разперени листа и със сладки плодове — фурми.
сангвиник - мн. сангвиници, м. Човек със сангвиничен темперамент.
сестриник - мн. сестриници, м. Разг. Син на сестрата (в 1 знач.) по отношение на нейните братя и сестри.
поликлиника - мн. поликлиники, ж. Лечебно профилактично заведение за комплексна медицинска помощ на населението. // прил. поликлиничен, поликлин...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: