Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ило - Намерени са 108 думи от търсенето
антилопа - мн. антилопи.Подобно на сърна африканско животно.
анкилоза - (нлат. ankylosis по гр. ankylos 'крив')Мед. Неподвижност на става поради срастване на ставните повърхности.
гилотина - мн. гилотини, ж.1. Механизъм със специален нож, който пада и обезглавява осъден на смърт.2. Спец. В техниката — нож, прикрепен на ...
бръмчило - мн. бръмчила.1. Детска играчка, която може да бръмчи.2. Разг. пренебр. Машина, уред , който с бръмченето си пречи на някой човек.
мъртвило - само ед. Липса на живот; пълен покой, замрялост.
хвърчило - мн. хвърчила, ср. Детска играчка - летяща във въздуха рамка с прикрепена хартия, управлявана с въженце или връв от земята.
киловолт - мн. киловолтове, (два) киловолта, м. Единица мярка за напрежение на електрическия ток, равна на хиляда волта.
килограм - мн. килограми, (два) килограма, м. Единица мярка за тежина, равна на хиляда грама. Купих пет килограма праскови.
милозлив - милозлива, милозливо, мн. милозливи, прил. Милостив.
милостив - милостива, милостиво, мн. милостиви, прил. Който проявява милост; състрадателен, снизходителен.
приложен - приложна, приложно, мн. приложни, прил. Който се прилага в практиката. Приложна лингвистика. Приложни методи.
приложим - приложима, приложимо, мн. приложими, прил. Който може да бъде приложен. Тези предложения са приложими. // същ. приложимост, прилож...
трилогия - мн. трилогии, ж. Три завършени художествени произведения от един и същ автор с общ сюжет.
автопилот - мн. автопилоти, (два) автопилота.Устройство за автоматично управление на летателна машина.
вантрилок - (фр. ventriloque от нлат. ventriloquus 'говорещ с корем'))Книж. Лице, което умее да говори, без да движи устните си, сяк...
километър - мн. километри, (два) километра, м. Единица мярка за разстояние, равна на хиляда метра.
силогизъм - мн. силогизми, (два) силогизъма, м. Спец. В логиката — умозаключение, изведено въз основа на две съждения; заключение, извод.
милостиня - мн. милостини, ж. Нещо, което се дава на бедните; подаяние. Събирам милостиня. Давам милостиня.
пилотирам - пилотираш, несв. и св.; какво. Управлявам летателен апарат или състезателен автомобил.
филоложка - мн. филоложки, ж. Жена филолог.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: