Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

из--- - Намерени са 40 думи от търсенето
извая - изваеш, мин. св. изваях, мин. прич. изваял, св. — вж. извайвам.
издам - издадеш, мин. св. издадох, мин. прич. издал, св. — вж. издавам.
иззад - предлог. 1. Означава движение от място в задната част на нещо. Иззад храста изскочи заек. 2. Означава, че някакво действие се извъ...
извън - предлог. 1. Вън от, отвън (място, кръг, общество и др.). Извън двора. Три дни ще бъде извън града. 2. Независимо от, без връзка с ...
извод - мн. изводи, (два) извода, м. Край на електроуред или на елинсталация, към който може да се включи друг уред.
износ - само ед. Изнасяне на стоки за търговия в друга страна; експорт. Правя износ. Стоки за износ.
избор - мн. избори, (два) избора, м. 1. Само ед. Избиране, предпочитане измежду две или повече неща. Правя избор. Одобрявам избор. Не прие...
извоз - само ед. Извозване.
извор - мн. извори, (два) извора, м. I. Място, където извира вода или нефт. Изворът на реката е далече оттук. 2. Източник, първопричина. И...
издоя - издоиш, мин. св. издоих, мин. прич. издоил, св. — вж. издоявам.
изкоп - мн. изкопи, (два) изкопа, м. 1. Дълбоко-из-копана площ, обширна яма. Изкоп за къща. Изкоп за прикритие. 2. Само ед. Процесът на из...
изора - изореш, мин. св. изорах, мин. прич. изорал, св. — вж. изоравам.
изпо- - представка. В състава на глаголи означава: 1. Разпростиране на действието върху много обекти, напр. изпобивам, изпоблъсквам, изпов...
изпод - предлог. Означава движение в посока навън от мястото, под което се намира нещо. Изпод храста изскочи заек. • Изпод ръката. От ръка...
изрод - мн. изроди, (два) изрода, м. 1. Човек или животно, които са родени с физически недостатък или безобразност. 2. Прен. Човек с извра...
изток - само ед. 1. Посоката, откъдето изгрява слънцето. На изток зазоряваше. Тръгнахме на изток. 2. Страните от Източна Европа по отношен...
изход - мн. изходи, (два) изхода, м. 1. Врата, отвор за излизане. Залата имаше два входа и два изхода. Пред изхода го чакаше полицай. 2. К...
излаз - само ед. 1. Изход, достъп. Търсеха излаз от гората. 2. За държава — граница с море, достъп до море, океан и под. Имам излаз на мор...
израз - мн. изрази, (два) израза, м. 1. Съчетание от думи или кратко изречение. Спомням си един израз от книга. Народен израз. Груб израз....
изуча - изучиш, мин. св. изучих, мин. прич. изучил, св. — вж. изучавам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: