Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изи - Намерени са 189 думи от търсенето
ези - само ед. Една от двете страни на монета — на която е означена стойността и.
из- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Изчерпване на действието докрай, напр. изкопавам, изоравала изяждам, избесвам. 2...
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
физик - мн. физици, м. Специалист по физика. Ядрен физик.
визита - мн. визити .Посещение.
низина - мн. низини, ж. 1. Ниско равно място. Градът е разположен в обширна низина. 2, Прен., Само мн. Бедни или непросветени обществени сл...
физика - само ед. 1. Спец. Наука, в която се изучават свойствата и строежът на материята, нейното движение и изменение, както и закономерно...
девизи - само мн. Спец. Платежни средства в чужда валута, използвани при международни плащания.
елизия - мн. елизии, ж. Спец. В езикознанието — изпускане на звук от състава на дума при изговор.
лизинг - само ед. Даване под наем на маши-ни,съоръжения и транспортни средства с възможност да бъдат доизплатени и купени след изтичане на ...
призив - мн. призиви, (два) призива, м. Призоваване, зов, апел. Призив за мир.
визитка - мн. визитки, ж.Визитна картичка.
визирам - визираш, несв. и св.1. Какво/кого. Имам предвид, посочвам. Мене ли визираш с това изказване?2. Насочвам оптически уред към дадена ...
изискам - изискаш, св. - вж. изисквам.
изиграя - изиграеш, мин. св. изиграх, мин. прич. изиграл, св. — вж. изигравам.
изискан - изискана, изискано, мн. изискани, прил. Който е съвършен, издържан, фин, изящен. Изискано държание. Изискан парфюм. Изискан рестор...
колизия - мн. колизии, ж. Сблъсък на противоположни сили, конфликт.
оризище - мн. оризища, ср. Площ, засята с ориз.
физичка - мн. физички, ж. Жена физик.
сизифов - сизифова, сизифово, мн. сизифови, прил. • Сизифов труд. Безполезна тежка работа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: