Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иди - Намерени са 43 думи от търсенето
ида - идеш, мин. св. няма, мин. прич. няма, несв. 1. Идвам (в 1, 2, 3 и 4 знач.). 2. Разг. Отивам някъде. Ще ида до магазина за хляб. — ...
ода - мн. оди, ж. Спец. 1. Лирическо произведение, пропито с възторжени чувства. 2. Музикално произведение, което възпява важно събитие ...
юда - мн. юди, ж. В народните поверия - зло митическо същество, самодива. // прил. юдински, юдинска, юдинско, мн. юдински. Юдинско кладе...
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
гиди - част. Разг.1. За подсилване на обръщения, изказани с думи, които изразяват отрицателно отношение към лицето или предмета. Гиди мръ...
идиш - само ед. Език на евреите в Източна и Средна Европа, възникнал през X — XII век на основата на източнонемски диалект.
видиа - (нем. Widia по wie 'като' + Diamant 'диамант')Хим. Много твърда сплав от волфрамов карбид и кобалт, с приложен...
идиот - мн. идиоти, м.1. Човек, който страда от вродено слабоумие.2. Разг. Глупав, тъп човек. // прил. идиотски, идиотска, идиотско, мн. и...
идиом - мн. идиоми, (два) идиома, м. Спец. В езикознанието — езикова единица, съставена най-малко от два елемента с единно значение; фразе...
видим - видима, видимо, мн. видими, прил.1. Който се вижда или може да се види. От видимата страна на Луната.2. Явен, очевиден.// същ. вид...
гидия - мн. гидии, м.Разг. Буен момък. Луд гидия.
идилия - мн. идилии, ж. 1. Литературно произведение, в което е изобразен идеализирано животът на обикновени хора сред природата. 2. Прен. И...
иридий - само ед. Спец. Сивобял тежък метал, използван главно за направа на сплави с платината.
идиотка - мн. идиотки, ж. Жена идиот.
де-гиди - част. Разг. За изразяване на възхвала или съжаление. Де-гиди, моме хубава!
невидим - невидима, невидимо, мн. невидими, прил. Който не може да се види; недостъпен за зрението, незабележим. Невидим помощник. // същ. н...
рецидив - мн. рецидиви, (два) рецидива, м. 1. Повторение на явление. 2. Повторение на еднотипни престъпления от един и същи човек. 3. Възвръ...
алдехиди - В химията - органични съединания: летливи течности със свойствена миризма,които се използват в производството на изкуствена смола ...
актиниди - (по гр. aktis, -inos 'лъч' + -ид)Хим. Група химични елементи след актиний, с пор. номера след 90, някои от които се полу...
аскариди - (нлат. ascarida от гр. askaris, -idos)Зоол. Глисти, паразитиращи в червата на човека и животните, достигащи при някои видове до 25...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: