Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

з--------ен - Намерени са 16 думи от търсенето
завещателен - завещателна, завещателно, мн. завещателни, прил. Който се отнася до завещание или съдържа завещание. Завещателно писмо.
задграничен - задгранична, задгранично, мн. задгранични, прил. 1. Който се намира или се извършва извън границите на страната. Задгранични родни...
задноезичен - задноезична, задноезично, мн. задноезични, прил. Спец. За гласни или съгласни — които се образуват посредством задната част на ези...
задстомашен - задстомашна, зад стомашно, мн. задстомашни, прил. • Задстомашна жлеза. Орган у човека и гръбначните животни, разположен зад стомах...
закалителен - закалителна, закалително, мн. закалителни, прил. Който е предназначен да закалява. Закалителни процедури.
заканителен - заканителна, заканително, мн. заканителни, прил. Който съдържа и/или изразява закана. Заканителен глас. Заканителен поглед.
закономерен - закономерна, закономерно, мн. закономерни, прил. Който е подчинен на закони (в 3 знач.). // същ. закономерност, закономерността, ж...
залесителен - залесителна, залесително, мн. залесителни, прил. Който се отнася до залесяване. Залесителни работи.
занимателен - занимателна, занимателно, мн. занимателни, прил. Който увлича, интригува, забавлява. Занимателен разказ. Занимателен събеседник.
запалителен - запалителна, запалително, мн. запалителни, прил. 1. Който служи да запалва. Запалителни бомби. 2. Който се запалва много лесно. Ту...
заразителен - заразителна, заразително, мн. заразителни, прил. 1. Разг. Който може да се предаде чрез зараза. 2. Прен. Увличащ, разпространяващ ...
заседателен - заседателна, заседателно, мн. заседателни, прил. Който е свързан със заседание. Заседателна зала. Заседателен глас.
змиеобразен - змиеобразна, змиеобразно, мн. змиеобразни, прил. Змиевиден. // нареч. змиеобразно. Движи се змиеобразно.
звънчевиден - звънчевидна, звънчевидно, мн. звънчевидни, прил. Който има формата на звънец.
злободневен - злободневна, злободневно, мн. злободневни, прил. Който е особено интересен, интригуващ за момента. Злободневни въпроси.
звездовиден - звездовидна, звездовидно, мн. звездовидни, прил. Който има форма на звезда. Звездовиден белег.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: