Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

з----я- - Намерени са 17 думи от търсенето
заравям - заравяш, несв. и заровя, св. 1. Какво. Слагам в дупка и затрупвам отгоре. 2. Какво. Запълвам яма, ров и под. 3. Кого. Погребвам. 4...
затулям - затуляш, несв. Затулвам.
забавям - забавяш, несв. и забавя, св. 1. Какво. Намалявам скоростта на движение или действие. Забавям крачки. Забавям ход. 2. Какво/кого. З...
забулям - забуляш, несв. Забулвам.
загарям - загаряш, несв. и загоря, св. 1. За храна, която се готви или пече — залепвам за дъното, прегарям и добивам лош вкус и дъх. Овчето ...
задавям - задавяш, несв. и задавя, св.; кого. 1. За храна или течност — влизам в дихателната тръба и преча на дишането. 2. За мъгла, дим и п...
заделям - заделяш, несв. и заделя, св.; какво/от какво. 1. Отделям част от общото с някаква цел. Закъсня и ти заделих от яденето. 2. Отделям...
задирям - задиряш, несв. и задиря,. св.; кого. 1. Ухажвам настоятелно, изразявам чувства на симпатия или любов. 2. Закачам, задявам.
залавям - залавяш, несв. и заловя, св. 1. Кого. Хващам, улавям и задържам, когото търся или преследвам. Заловили убиеца в дома му. 2. Кого. ...
залепям - залепяш, несв. и залепя, св. 1. Какво. Съединявам, прикрепям едно към друго посредством леплива материя; лепя. Залепям обявление н...
заменям - заменяш, несв. и заменя, св. 1. Какво/ кого. Слагам, употребявам или вземам едно вместо друго. Заменям пердета с щори. Замени мъжа...
замерям - замеряш, несв. Замервам (в 1 и 2 знач.).
занасям - занасяш, несв. и занеса, св. 1. Какво. Нося, отнасям някъде, извън мястото, където съм. Занеси яденето на баба си. 2. Какво, на ко...
заоблям - заобляш, несв. и заобля, св.; какво. Правя объл, извит. Ръбовете на шкафа бяха заоблени. — заоблям се/заобля се. Ставам объл, кръг...
застоял - застояла, застояло, мн. застояли, прил. 1. За хранителен продукт — който е престоял, има лош вид и вкус. В хладилника имаше само м...
затъпял - затъпяла, затъпяло, мн. затъпели, прил. Който е станал несхватлив, нечувствителен.
зърнояд - мн. зърнояди, м. Дребно насекомо, което се храни със семена от зърнени растения.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: