Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

з--е-- - Намерени са 37 думи от търсенето
забера - забереш, мин. св. забрах, мин. прич. забрал, св. - вж. забирам.
замеся - замесиш, мин. св. замесих, мин. прич. замесил, св. - вж. замесвам.
занеса - занесеш, мин. св. занесох, мин. прич. занесъл, св. - вж. занасям.
зарево - само ед. Отблясък, сияние (от силна светлина, от пожар, при изгрев и залез слънце). Заревото на слънцето позлати морето.
заселя - заселиш, мин. св. заселих, мин. прич. заселил, св. - вж. заселвам.
зачета - зачетеш, мин. св. зачетох, мин. прич. зачел, св. - вж. зачитам.
забеля - забелиш, мин. св. забелих, мин. прич. забелил, св. — вж. забелвам.
заведа - заведеш, мин. св. заведох, мин. прич. завел, св. — вж. завеждам.
завера - само ед. Истор. 1. Гръцкото въстание за освобождаване от османско робство през 1821 г., в което участвали и българи. 2. Тайна въст...
заверя - завериш, мин. св. заверих, мин. прич. заверил, св. — вж. заверявам.
завеса - мн. завеси, ж. 1. Голямо платно, предназначено да закрива нещо (прозорец, театрална сцена), с приспособление за спускане и вдигане...
завеян - завеяна, завеяно, мн. завеяни, прил. Разсеян, занесен. Правя се на завеян. // същ. завеяност, завеяността, ж.
заделя - заделиш, мин. св. заделих, мин. прич. заделил, св. — вж. заделям.
задето - нареч. и съюз. Разг. Защото, понеже, затова че. Сърдя ти се, задето ме излъга.
заженя - зажениш, мин. св. зажених, мин. прич. заженил, се. — вж. заженвам.
заземя - заземиш, мин. св. заземих, мин. прич. заземил, св. — вж. заземявам.
заледя - заледиш, мин. св. заледих, мин. прич. заледил, св. — вж. заледявам.
залежа - залежиш, мин. св. залежах, мин. прич. залежал, св. — вж. залежавам.
залежи - само мн. Находище на полезни изкопаеми или други природни богатства. Медни залежи. Петролни залежи.
залепя - залепиш, мин. св. залепих, мин. прич. залепил, св. — вж. залепям.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: