Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

зъм - Намерени са 267 думи от търсенето
зъб - зъбът, зъба, мн. зъби, (два) зъба, м. 1. Костно образувание, орган в устата на хора и животни, с помощта на чиято съвкупност се от...
зъл - зла, зло, мн. зли, прил. 1. Който е злобен, лош по характер. 2. Който съдържа или изразява злоба. Зли думи. Зъл поглед. 3. Който е...
зън - междум. За наподобяване на звън от уред, от чаши, от звънец, на бръмчене на насекомо. Зън-зън — обади се звънчето.
към - предлог. 1. Означава, че движението е отправено в някаква посока. Вървя към пощата. Пътувам към университета. 2. При абстрактни съ...
съм - си, е, сме, сте, са, мин. св. бях, мин. прич. бил, несв. 1. Съществувам, има ме. Беше лято. 2. Намирам се, присъствам. Вчера бях н...
атеизъм - само ед.Отрицание на съществуването на бог; безбожие.// прил. атеистичен.
аутизъм - (нлат. autismus по авто-' + -изъм)Мед. Психично заболяване със затвореност в личните преживявания и нарушено общуване.
бабизъм - (по ар. bab 'врата, порта; път към бога')Рел. Реформистка ислямска шиитска доктрина, основана в Персия от Mirza Аli Muha...
будизъм - само ед.Религия, разпространена в Югоизточна и Източна Азия, зародила се в Индия.
ведизъм - (фр. vedisme по санскр. veda)Най-старата религиозна система на Индия, основана на свещените книги Веди.
веризъм - (фр. verisme от ит. verismo по лат. verus 'истинен')Изк. Натуралистично направление в изкуството, възникнало в Италия в ...
егоизъм - само ед. Себелюбие, поставяне на личните интереси пред интересите на другите. // прил. егоистичен, егоистична, егоистично, мн. его...
кубизъм - само ед. Спец. Течение в изобразителното изкуство за изобразяване на предметите като геометрични фигури.
комизъм - само ед. Смешната страна на нещата. Навсякъде откривам комизъм.
лиризъм - само ед. Емоционалното съдържание на всяко лирическо произведение или на всяко произведение на изкуството; чувствителност, настрое...
монизъм - само ед. Спец. Философско направление, според което в основата на света и неговите явления стои само едно начало (дух или материя)...
магизъм - само ед. Боравене с магии и вълшебства; чародейство.
нацизъм - само ед. Националсоциализъм, германски фашизъм.
нудизъм - само ед. Схващане за телесна свобода, което допуска разходка, спортуване и др. на открито без дрехи.
оргазъм - само ед. Сладострастно усещане на задоволяване при полов акт.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: