Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

зо- - Намерени са 8 думи от търсенето
за- - глаголна представка със значение: 1. Начинателност, напр. заплаквам, занареждам, запявам, заприказвам и др. 2. Извършвам до край, ...
до- - представка. В състава на: I. Глаголи със значение: 1. Крайна фаза и завършване на действието със съответния резултат, напр. довърш...
зоб - зобта, само ед., ж. Зърно, зърнена храна за добитък.
зов - зовът, зова, само ед., м. 1. Вик, молба, повик. 2. Обръщение, призив за някакви действия. Зов за борба. 3. Вик (в 1 знач.). От тъм...
зор - само ед. Разг. 1. Трудност, напрежение. Голям зор беше, докато свършим книгата. 2. Насилие; настояване. Давам му зор да свърши раб...
по- - представка. В състава на глаголи със следните значения. 1. Извършване на действието в малка степен, за кратко време или от време н...
газо- - Първа съставна част на сложни думи със значение газ, газов, напр. газопровод, газокамера, газометър, газохимия.
железо- - Първа съставна част на сложни думи със значение; 1. Който е свързан с желязо: железобетон, железодобив. 2. Който е свързан транспо...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: