Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

знам - Намерени са 14 думи от търсенето
зная - знаеш, мин. св. знаях, мин. прич. знаял, несв. 1. Осведомен съм. Зная, че тя ще дойде. Зная какво се е случило. 2. Имам познания. ...
знак - знакът, знака, мн. знаци и знакове, (два) знака, м. Възприеман със сетивата предмет, който съдържа указание за друг предмет, явлен...
знаме - мн. знамена, ср. Прикрепено на прът правоъгълно парче плат със специално оцветяване и герб, което служи за знак на държава, органи...
знамение - мн. знамения, ср. Необикновено природно явление или случка, тълкувани като знак за значимо събитие; поличба.
знаменит - знаменита, знаменито, мн. знаменити, прил. 1. Който е изключително известен, прославен с нещо. Знаменит учен. Знаменит певец. 2. К...
изнамеря - изнамериш, мин. св. изнамерих, мин. прич. изнамерил, св. — вж. изнамирам.
изнамирам - изнамираш, несв. и изнамеря, св. 1. Какво. Откривам нещо неизвестно дотогава, изобретявам. Изнамирам желязото. Изнамирам парната м...
знаменател - знаменателят, знаменателя, мн. знаменатели, (два) знаменателя, м. Спец. В математиката — делител в проста дроб. • Привеждам под об...
знаменосец - мн. знаменосци, м. 1. Човек, който носи знаме на военна единица (в церемония или на война). 2. Прен. Човек, който е водач, вдъхнов...
знаменитост - знаменитостта, мн. знаменитости, ж. Изключително проявила се и прославена в някаква област личност.
ознаменувам - ознаменуваш, несв. и св.; какво, с какво. Тържествено отбелязвам. Ознаменуваха сключването на договора с коктейл.
възнамерявам - възнамеряваш, несв.Имам намерение; мисля, замислям, обмислям. Какво възнамеряваш да направиш?
знаменателен - знаменателна, знаменателно, мн. знаменателни, прил. 1. Който показва нещо, означава нещо; важен. Знаменателен ден. 2. Който може д...
предзнаменование - мн. предзнаменования, ср. Признак, симптом, който предвещава нещо. Лошо предзнаменование.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: