Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

зми - Намерени са 40 думи от търсенето
ами - съюз. Разг. А.
змия - мн. змии, ж. 1. Влечуго с дълго и тънко люспесто тяло, извиващо се при придвижване. Ухапа го отровна змия. 2. Прен. Зъл, коварен ч...
змияр - мн. змияри, м. 1. Човек, който отглежда змии. 2. Орел, който се храни със змии.
измия - измиеш, мин. св. измих, мин. прич. измил, св. — вж. измивам.
чизми - само мн. Остар. Ботуши, обикн. меки и високи. Котаракът с чизми.
измина - изминеш, мин. св. изминах, мин. прич. изминал, св. — вж. изминавам.
размия - размиеш, мин. св. размих, мин. прич. размил, св. — вж. размивам.
змийче - мн. змийчета, ср. Малка змия.
змиорка - мн. змиорки, ж. 1. Вид морско-речна риба със змиевидно тяло без люспи и с вкусно месо. 2. Прен. Разг. Жена с висока и тънка фигура...
измитам - измиташ, несв. и измета, св.; какво. 1. Мета изцяло или всички. Измитам коридора. Измитам трите стаи. 2. Отстранявам с метене. Изм...
измивам - измиваш, несв. и измия, се. 1. Какво/ кого. Мия изцяло или всички. 2. Какво. За дъжд, вода — отнасям, отмивам. Дъждът изми лозунга...
змийски - змийска, змийско, мн. змийски, прил. 1. Който е от змия или принадлежи на змия. Змийска отрова. Змийска опашка. 2. Който се отнася...
измисля - измислиш, мин. св. измислих, мин. прич. измислил, св. — вж. измислям.
размисъл - мн. размисли, м. Задълбочено обмисляне, премисляне. Откъсна ме от размислите ми.
размивам - размиваш, несв. и размия, св.; какво. Разтварям (обикн. с помощта на вода). Размивам бои. — размивам се/размия се. 1. Разтварям се...
размирен - размирна, размирно, мн. размирни, прил. 1. В който има размирия, размирици. Размирни години. 2. Който предизвиква размирия, размир...
размирие - мн. размирия, ср. Краткотрайна липса на мир, на спокойствие; смут, размирица.
размисля - размислиш, мин. св. размислих, мин. прич. размислил, св. — вж. размислям.
безмитен - безмитна, безмитно, мн. безмитни.Който е освободен от мито.
змиярник - мн. змиярници, м. 1. Място, където се въдят или отглеждат змии. Това голо място е истински змиярник. 2. Прен. Студено, мрачно мяст...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: