Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

зла - Намерени са 40 думи от търсенето
ала - съюз. Но.
ела - мн. ели, ж. Вечнозелено иглолистно дърво с лека дървесина с широко приложение в строителството, за изработване на музикални инстру...
зло - само ед. 1. Злина. На никого не прави зло. Едно зло не идва само. Потискам злото в себе си. 2. Зла участ. Сполетя го зло. 3. Много...
зле - нареч. Не според изискванията или правилата; недобре, лошо. Уча зле. Работя зле. Живея зле. Чувствам се зле. Падам зле.
злак - злакът, злака, само ед., м. Буйна, сочна зеленина, която покрива, изпълва. Място, потънало в злак. // прил. злачен, злачна, злачно...
бъзла - мн. бъзли.Пренебр. Страхливка.
злато - само ед. 1. Скъпоценен метал с жълт цвят и силен блясък, употребяван като мярка за ценност и в скъпоценни изделия. В тази планина ...
златя - златиш, мин. св. златих, мин. прич. златил, несв.; какво. Позлатявам.
пъзла - мн. пъзли, ж. Разг. Пренебр. Пъзлива жена; страхливка.
излаз - само ед. 1. Изход, достъп. Търсеха излаз от гората. 2. За държава — граница с море, достъп до море, океан и под. Имам излаз на мор...
глезла - мн. глезли, ж.Пренебр. Момиче или жена глезльо.
златар - златарят, златаря, мн. златари, м. Занаятчия, който изработва и продава украшения от злато, сребро и под. Ще си поръчам обеци при ...
златен - златна, златно, мн. златни, прил. 1. Който е изработен от злато, покрит със злато или съдържа злато. Златна монета. Златен купол. ...
златка - мн. златки, ж. Малко хищно животно от класа на поровете с ценна кафява кожа.
злато- - Първа съставна част на думи, означаваща като злато, от злато, злато, напр. златокрил, златолюспест, златорог, златоносен, златодоб...
разлат - разлага, разлато, мн. разлати, прил. Плитък и широк. Разлата чиния.
разлая - разлаеш, мин. св. разлаях, мин. прич. раз-лаял, св. — вж. разлайвам.
златист - златиста, златисто, мн. златисти, прил. Който има цвят и блясък на злато. Златисти къдрици.
златно- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който има златист, златен блясък, напр. златножълт, златнорус и др.
излавям - излавяш, несв. Изловявам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: