Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

за--вам - Намерени са 20 думи от търсенето
завявам - завяваш, несв. и завея, св. 1. Започвам да вея. От вчера е завял северният вятър. 2. Отнасям някъде с веене. Вятърът завяваше сухи...
загивам - загиваш, несв. и загина, св. 1. Умирам на война, в бой, бедствие, злополука. 2. За държава, град, народ, институция - преставам да...
задявам - задяваш, несв. и задяна, св. 1. Какво. Слагам на гърба си товар или торба с помощта на върви, ремъци и под. 2. Кого. Ухажвам. 3. К...
зачевам - зачеваш, несв. и зачена, св. 1. Оплождам се, забременявам. 2. Остар. Започвам, поставям началото на нещо. // същ. зачеване, ср.
зашивам - зашиваш, несв. и зашия, св.; какво. 1. Съединявам с шиене две части, обикн. от плат; съшивам или прикачвам. Заших страничния ръб. ...
заяквам - заякваш, несв. и заякна, св. 1. Ставам по-здрав, по-як, по-устойчив физически, психически, духовно. В казармата заякна психически ...
забивам - забиваш, несв. и забия, св. Започвам да бия. Сърцето му заби силно. Камбаната заби бързо.
завивам - завиваш, несв. и завия, св. 1. Променям посоката на движението си, като тръгвам наляво или надясно; правя завой. Трябва да завиеш ...
загъвам - загъваш, несв. и загъна, св.; какво/кого. Увивам, огъвам. Загъна сиренето в хартия. — загъвам се/загъна се. Увивам се, завивам се....
задавам - задаваш, несв. и задам, св. 1. Какво, на кого. Поставям, давам, най-често въпрос. В полицията му зададоха много въпроси. 2. Какво,...
заеквам - заекваш, несв. и заекна, св. Изговарям някои звукове или срички със задържане или повтаряне; запъвам се.
заливам - заливаш, несв. и залея, св. 1. Какво/ кого. Обливам. Заливам със сос. Заливам със сироп. 2. Какво/кого. Покривам, наводнявам. Вълн...
запивам - запиваш, несв. и запия, се.; какво. Започвам да пия. — запивам се/запия се. Увличам се в пиене на алкохол, пия с часове, продължит...
запъвам - запъваш, несв. и запъна, св.; какво. 1. Подпирам, за да стои прав; подпирам врата, за да стои затворена. Запъна вратата с една гре...
заривам - зариваш, несв. и зарина, св. 1. Какво. Покривам, засипвам, затрупвам. Сухите листа са заринали пътеката. 2. Какво/кого. Заравям (в...
засявам - засяваш, несв. и засея, св. Слагам, пускам или хвърлям семена в земята и ги покривам с пръст; сея.
затъвам - затъваш, несв. и затъна, св. 1. Хлътвам донякъде в нещо рядко, течно или меко. Затъвам в тиня. Затъвам до кръста в снега. 2. Прен....
заучвам - заучваш, несв. и зауча, св. 1. Започвам да уча. Всяка година заучват от септември. 2. Какво. Уча вместо пропуснат ден.
заушвам - заушваш, несв. и зауша, св.; кого. Увивам около ушите с одеяло или шапка, обикн. дете. Зауши го, защото има вятър. — заушвам се/за...
зачувам - зачуваш, несв. и зачуя, св.; какво. Чувам отдалеч нещо тихо, неясно; дочувам. Зачуха песен от улицата. — зачувам се/зачуя се. Дочу...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: