Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

зация - Намерени са 92 думи от търсенето
запия - запиеш, мин. св. запих, мин. прич. запил, св. - вж. запивам.
забия - забиеш, мин. св. забих, мин. прич. забил, св. — вж. забивам.
завия - завиеш, мин. св. завих, мин. прич. завил, св. — вж. завивам.
зашия - зашиеш, мин. св. заших, мин. прич. зашил, св. — вж. зашивам.
нация - мн. нации, ж. 1. Исторически създала се група хора, възникнала върху общност на езика, територията, икономическия живот и културат...
сензация - мн. сензации, ж. 1. Силно впечатление от неочаквано, необикновено събитие. Правя сензация. 2, Съобщение или събитие, които предизв...
дегазация - мн. дегазации, ж. Обезвреждане или отстраняване на отровни вещества и газове, попаднали някъде. Дегазация на помещение.
загазация - само ед. Жарг. Крайно трудно положение; загазване.
йонизация - мн. йонизации. Явление, при което от елктронеутрални частици се получават отрицателно или положително заредени йони.
типизация - само ед. Типизиране.
архаизация - (клат. archaisatio по гр. archaios 'стар')Худ. Подражаване на древните форми на изкуството.// Същ. архаизирам.
асенизация - (клат. assenisatio)Спец. Създаване на здравословни условия.
имунизация - мн. имунизации, ж. Спец. В медицината — имунизиране. Правя имунизация.
реализация - мн. реализации, ж. Осъществяване, изпълнение; реализиране.
стилизация - мн. стилизации, ж. 1. Стилизиране. В произведението се срещаме със стилизация на разговорна реч. 2. Опростена декоративна рисунка.
амортизация - 1. В финансиите - постепено погасяване чрез изплащане капитал, заем, дълг.2. Постепено изхабяване на предмети поради продъжителна ...
активизация - (лат. activisatio 'задействане')Засилване или подбуждане на дейността.// Същ. активизирам и активирам.
валоризация - (фр. valorisation)Икон. Фин. Повишаване стойността на стоките, курса на ценните книжа и под. чрез държавни мерки.// гл. валоризира...
вапоризация - (фр. vaporisation по лат. vapor 'пара')1. Хим. Изпаряване.2. Мед. Обгаряне с пара за спиране на кръвотечение.
вокализация - (фр. vocalisation по лат. vocalis 'гласен')1. Муз. Пеене без думи, с повтаряне на една сричка.2. Език. Преход на съгласн...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: