Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

жно - Намерени са 10 думи от търсенето
южно- - Първа съставна част на сложни думи със значение южен, напр. южнобългарски, южноамерикански, южноафрикански и др.
окръжно - мн. окръжни, ср. Писмо, което се изпраща до подведомствени учреждения.
досежно - нареч. Остар. Относно.
възможно - нареч.1. В значение на сказуемо: има възможност, допустимо е. Възможно е да замина. Става възможно да участваме.2. Обикн. със срав...
длъжност - длъжността, мн. длъжности, ж. Служебно положение, свързано с изпълнение на определени задължения срещу парично възнаграждение, или...
окръжност - окръжността, мн. окръжности, ж. Затворена крива линия, всички точки на която са еднакво отдалечени от центъра.
снежнобял - снежнобяла, снежнобяло, мн. снежнобели, прил. Който е бял като сняг. Снежнобяла риза. Снежнобели облаци. Снежнобели зъби.
възможност - възможността, мн. възможности.1. Удобен случай, начин, средство, които позволяват осъществяването на нещо.2. Само мн. Способности,...
принадлежност - принадлежността, мн. принадлежности, ж. 1. Само ед. Собственост. Книгата е принадлежност на библиотеката. 2. Обикн. мн. Нещо, коет...
южнославянски - южнославянска, южнославянско, мн. южнославянски, прил. Който се отнася до южните славяни.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: