Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ету - Намерени са 17 думи от търсенето
ето - част. 1. За посочване или за подсилване при посочване на нещо, което е в обсега на говорещото лице. Ето моята стая! Ето виж! 2. За...
ретуш - само ед. Ръчно поставени сенки на негатив или снимка.
петура - мн. петури, ж. 1. Спец. Широка част от лист на растение. 2. Тънко разточен лист тесто; кора.
цветущ - цветуща, цветущо, мн. цветущи, прил. 1. Който е изпълнен с разцъфнали цветя. Цветущи градини. 2. Прен. Който е в разцвета си. Цвет...
летувам - летуваш, несв. 1. Ходя и прекарвам на почивка, обикн. по-дълго време. Ще летуваш ли някъде? Ще летувам на море. 2. Изобщо прекарва...
летучка - мн. летучки, ж. Остар. 1. Кратко и бързо събрание в редакция на вестник. 2. Кратко събрание за обсъждане на неотложни въпроси.
петуния - мн. петунии, ж. Градинско цвете с ароматни фуниевидни цветове с различна окраска.
апретура - Окончателна обработка на материали (плат, кожа, хартия), за да се придадат необходимите за предназначението им качества.// прил. а...
кметувам - кметуваш, несв. Изпълнявам длъжността на кмет. Кметувам пет години.
претупам - претупаш, св. - вж. претупвам.
светувам - светуваш, несв. Остар. Живея, съществувам. • Откакто свят светува. Винаги. Откакто свят светува е имало и любов.
светулка - мн. светулки, ж. Твърдокрило насекомо със светещ орган на коремчето, което лети по жътва и свети с мигаща светлина за привличане н...
претупвам - претупваш, несв. и претупам, св.; какво. 1. Тупам наново изцяло. Претупвам килима. 2. Разг. Върша нещо набързо, небрежно, без стар...
ретуширам - ретушираш, несв. и св.; какво. 1. Ръчно поставям сенките на негатив, снимка и др. 2. Прен. Смекчавам недостатъци. // същ. ретушира...
ретушировка - само ед. Ретуширане.
насветувам се - насветуваш се, св. Разг. Живея до пълно насищане, наживявам се.
перпетуум-мобиле - само ед. Вечен двигател, вечно движение, които още не са открити.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: