Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

етичен - Намерени са 16 думи от търсенето
епичен - епична, епично, мн. епични, прил. 1. Епически. 2. Прен. Славен, величав, тържествен. Епични събития.
поетичен - поетична, поетично, мн. поетични, прил. Който съдържа поезия. Поетичен поглед. // същ. поетичност, поетичността, ж.
диетичен - диетична, диетично, мн. диетични, прил. Който е съобразен с някаква диета. Диетичен режим. Диетична кухня.
еретичен - еретична, еретично, мн. еретични, прил. Който се отнася до ерес и до еретик.
атлетичен - атлетична, атлетично, мн. атлетични.Който е характерен за атлет.
патетичен - патетична, патетично, мн. патетични, прил. Страстен, развълнуван, изпълнен с патос. Патетично изказване. // същ. патетичност, пате...
генетичен - генетична, генетично, мн. генетични.1. Който се отнася до генетика.2. Който се отнася до произхода, генезиса на явленията; родстве...
апиретичен - (нлат. apyreticus по а-+ гр. pyretos 'треска')Мед. Който е без повишена температура.
диабетичен - диабетична, диабетично, мн. диабетични, прил. Който се отнася до диабет или до диабетик. Диабетичен хляб.
козметичен - козметична, козметично, мн. козметични, прил. 1. Който се отнася до козметика. Козметични средства. Козметични процедури. 2. Прен....
теоретичен - теоретична, теоретично, мн. теоретични, прил. 1. Който е направен въз основа на теорията или който се отнася до въпросите на теори...
диуретичен - диуретечна, диуретечно, мн. диуретечни, прил. Спец. Който предизвиква обилно отделяне на урина. Диуретични средства. Диуретичен ча...
синтетичен - синтетична, синтетично, мн. синтетични, прил. 1. Който се основава върху синтез. Синтетични разсъждения. 2. Който е склонен да син...
френетичен - френетична, френетично, мн. френетични, прил. Който е много силен, много буен; възторжен, ентусиазиран. Френетични възгласи. // на...
херметичен - херметична, херметично, мн. херметични, прил. Който не пропуска въздух след затваряне. Херметична врата. // нареч. херметично.
хипотетичен - хипотетична, хипотетично, мн. хипотетични, прил. Който е основан на хипотеза; предполагаем, възможен. Хипотетичен извод. // нареч....
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: