Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ети - Намерени са 188 думи от търсенето
ето - част. 1. За посочване или за подсилване при посочване на нещо, което е в обсега на говорещото лице. Ето моята стая! Ето виж! 2. За...
ези - само ед. Една от двете страни на монета — на която е означена стойността и.
гети - само мн.Вълнени обвивки на краката от обувките до над глезените, каквито носят войниците.
етил - само ед. Спец. В химията — едновален-тен въглеводороден остатък, който не съществува в свободно състояние. // прил. етилов, етилов...
етика - само ед. 1. Учение за морала, за неговото развитие, принципи и норми. 2. Съвкупност от норми и правила на поведение; морал. Трябва...
метил - само ед. 1. Заболяване, причинено от паразит, който се развива в черния дроб на овцете и други домашни животни. 2. Паразитът, койт...
метис - мн. метиси, м. 1. Дете от мъжки пол, родено от брак между родители от различни раси; мелез. 2. Дете от мъжки пол, родено от брак м...
петит - само ед. Спец. Дребен печатарски шрифт.
фетиш - мн. фетиши, (два) фетиша, м. 1. В суеверието на първобитните — предмет със свръхестествена сила. 2. Прен. Идол, кумир.
апетит - мн.апетити.1. Желание за ядене.2. Прен. Страст за печалба, домогване до нещо.
ацетил - (нем. Azelyl по лат. acetum 'оцет' + -ил)Хим. Радикал на оцетната киселина.
петима - числ. Пет лица, от които поне едно от мъжки пол. Петима братя. • За петима. Както могат петима. Работя за петима.
петица - мн. петици, ж. 1. Цифрата на числото пет. 2. Оценка много добър в образованието. 3. Разг. Превозно средството с номер 5. Чакам пет...
ретина - само ед. Спец. Гъсто мрежесто разклонение на очния нерв, чрез което се възприемат образите.
тетива - само ед. или само мн. Опъната нишка на лък, чрез която се изстрелват стрелите. Тетивата се скъса.
четина - мн. четини, ж. 1. Твърди косми на свиня и други животни. 2. Прен. Твърда и гъста брада или коса.
солети - солета, ж. Тестено изделие — хрупкави солени пръчици.
четиво - мн. четива, ср. 1. Отделно произведа или откъс, поместен в сборник, христоматия и др. Увлекателно четиво. 2. Само ед. Нещо за чете...
еретик - мн. еретици, м. Последовател на ерес.
етикет - мн. етикети, (два) етикета, м. 1. Листче, което се залепва или прикрепя на предмет (обикн. на търговска стока), за да означи харак...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: