Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ерация - Намерени са 19 думи от търсенето
грация - мн. грации, ж.1. Само ед. Изящество, красота в движенията и формите на тялото.2. Грациозна жена или девойка.
аерация - (фр. aeration по гр. аеr 'въздух')Книж. 1. Проветряване.2. Мед. Въздухолечение чрез дишане на открито.//Прил. аерационен...
аберация - (лат. aberratio 'отклонение')1. Видимо отклонение.2. Прен. Отклонение от истината, заблуда. //Прил. аберационен.
операция - мн. операции, ж. 1. Медицинска помощ, изразяваща се в непосредствено механическо въздействие върху болни тъкани и органи чрез изря...
алтерация - (лат. alteratio по лат. altera 'променям')1. Мед. Изменение структурата на клетките, тъканите и органите, съпроводено с ...
венерация - (лат. veneratio)Книж. Почитане.
генерация - мн. генерации, ж.Поколение, потомство.
номерация - мн. номерации, ж. 1. Поставяне на номера за разграничаване на еднородни предмети. 2. Съвкупност от поставени номера.
федерация - мн. федерации, ж. 1. Форма на държавно устройство, което е основано върху обединение от няколко относително самостоятелни държавни...
алитерация - мн. алитерации.В литературата - повторение на едни и същи по звучене съгласни звукове, което се използва като поетическо средство.
кооперация - мн. кооперации, ж. 1. Колективно производствено, търговско или строително обединение, създадено със средства на членовете си. Прав...
агломерация - мн. агломерации.1. В металургията - свързване в късове на ситни руди чрез спичането им в металургични пещи.2. Голям градски център...
акселерация - мн. акселерации.Ранно развитие, ускорено израстване на деца и юноши.
акцелерация - (лат. acceleratio)1. Техн. Ускорение.2. Ранно развитие на деца и юноши.
дегенерация - мн. дегенерации, ж. Израждане, влошаване или изгубване на някои качества.
регенерация - само ед. Възстановяване, създаване отново.
конфедерация - мн. конфедерации, ж. Обединение от държави или от организации, които имат общи органи, но запазват вътрешната си самостоятелност. ...
конгломерация - само ед. Механично свързване на разнородни предмети.
транслитерация - само ед. Спец. В езикознанието - предаване на букви от една азбука чрез букви от друга азбука, без оглед на оригиналния им изговор...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: