Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еран - Намерени са 22 думи от търсенето
бран - бранта. само ед.Остар. Война, битка.
вран - врана, врано, мн. врани, прил.За животно - който има много черен, лъскав косъм. Вран кон.
гран - (нем. Gran от лат. granum 'зърно')Фарм. Единица аптекарско тегло, равна на около 0,0622 г.
етан - само ед. Спец. В химията — безцветен газ без миризма, който се съдържа в нефта и земния газ.
оран - оранта, само ед., ж. 1. Разработване на земята с плуг или рало. Есенна оран. 2. Място, което е разработвано с плуг или рало. Падна...
кран - кранът, крана, мн. кранове, (два) крана, м. Устройство за пускане и спиране на течност или газ от резервоар/тръбопровод. Завъртам ...
уран - само ед. 1. В древногръцката митология — бог на небето, баща на титаните, циклопите и сторъките великани. 2. Име на планета от слъ...
геран - мн. герани, (два) герана, м.Диал. Дълбок кладенец, от който водата се вади с кофа, прикрепена на кобилица.
веранда - мн. веранди, ж.Пристройка към къща или голяма тераса със стъклени стени.
ветеран - мн. ветерани.1. Воин, участник в минали войни, сражения. Ветерани от Втората световна война.2. Прен. Стар, заслужил деец в някоя о...
лютеран - мн. лютерани, м. Човек, който изповядва лютеранството.
бумеранг - мн. бумеранги, (два) бумеранга.1. Вид оръжие от твърдо дърво, което може да се връща при този, който го хвърля, ако не попадне в ц...
гераниум - (нлат. geranium от лат. geranion, което от гр. geranos 'жерав') Бот.1. Здравец.2. Южноафриканско декоративно растение, о...
реверанс - мн. реверанси, (два) реверанса, м. 1. Остар. Поклон (с приклякане) в знак на почит, уважение. 2. Прен. Обикн. мн. Прояви на почтит...
толеранс - само ед. Допустимо отклонение при мерене, за време и т. н. Предвиждам толеранс от два сантиметра. Давам ти толеранс от десет минут...
есперанто - само ед. Изкуствен език, създаден върху основата на романските езици.
лютеранка - мн. лютеранки, ж. Жена лютеран.
преферанс - само ед. Вид игра на карти.
толерантен - толерантна, толерантно, мн. толерантни, прил. Който проявява търпимост към чуждото мнение; либерален, с голяма душа. // същ. толер...
конферансие - мн. конферансиета, ср. Лице, което обявява програмата на концерт или на друго представление. Конферансието обяви първия номер от п...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: