Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

емо - Намерени са 73 думи от търсенето
его - само ед. Аз, собствената ми личност.
ето - част. 1. За посочване или за подсилване при посочване на нещо, което е в обсега на говорещото лице. Ето моята стая! Ето виж! 2. За...
ехо - само ед. 1. Отражение и повторение на звук. Чуй какво ехо се получава тук. 2. Прен. Отражение, отзвук, отглас от събитие. Ехото от...
бемол - мн. бемоли, (два) бемола.Спец. В музиката - нотен знак, с който се означава, че звукът се понижава с половин тон.
демон - мн. демони, (два) демона, м. 1. В християнската религия — зъл дух, дявол. 2. В древногръцката митология — божество, което влияе въ...
демос - мн. демоси, (два) демоса, м. 1. Непривилегированите обществени слоеве. 2. Истор. В Древна Гърция — свободното население, което не ...
немощ - немощта, само ед., ж. Отсъствие на мощ; слабост, болнавост.
демоде - прил., неизм. Който е вън от актуалната мода; демодиран. Тая прическа е вече демоде.
емоция - мн. емоции, ж. Душевно преживяване, чувство. Положителни емоции.
мемоар - мн. мемоари, м. 1. Остар. Само ед. Писмено изложение по политически, обществен или международен въпрос. 2. Само мн. Литературна тв...
ремонт - само ед. Възстановяване, поправяне и поддържане в изправност на нещо. Ремонт на кола. Основен ремонт. // прил. ремонтен, ремонтна,...
тремор - само ед. Спец. В медицината — ритмично движение на части от тялото.
анемона - (лат. anemone от гр. anemone)Бот. Тревисто растение от сем. лютикови с красиви ярки цветове; съсънка. Anemone Pulsatilla.- морска ...
немотия - само ед. 1. Бедност, сиромашия. 2. Прен. Част от населението, която живее в бедност.
немощен - немощна, немощно, мн. немощни, прил. Слаб, болнав. Немощна старица.
хегемон - мн. хегемони, м. Основна управляваща, ръководеща сила; този, който установява хегемония.
демограф - мн. демографи, м. Специалист по демография. // прил. демографски, демографска, демографско, мн. демографски. Демографски изследван...
демократ - мн. демократи, м. 1. Привърженик на демократичното управление. 2. Член или симпатизант на демократическа партия. 3. Разг. Човек, к...
демонтаж - само ед. Разглобяване на нещо на съставните му части; отделяне на детайл от някаква система. Демонтаж на автомобилен двигател.
изнемога - само ед. Изнемощяване, физическа отпадналост. Работих до изнемога.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: