Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

електро - Намерени са 16 думи от търсенето
електро- - Първа съставна част на сложни думи със значение електрически, напр. електродвигател, електроенергия, електроизмервателен, електрои...
електрод - мн. електроди, (два) електрода, м. Спец. Проводник, от който или към който тече електрически ток при електролиза, електрическа дъг...
електрон - мн. електрони, (два) електрона, м. Спец. Елементарна частица с най-малък отрицателен електрически заряд и най-малка маса.// прил. ...
електрокар - мн. електрокари, (два) електрокара, м. Малка товарна кола с електродвигател за обслужване на цехове, гари и др.
електрожен - мн. електрожени, (два) електрожена, м. Уред за спояване на метали чрез електрическа дъга.
електролит - само ед. Спец. Вещество, което в разтвор или в разтопено състояние провежда електрически ток и едновременно с това се разлага от н...
електромер - мн. електромери, (два) електромера, м. Уред за отчитане на изразходваната електрическа енергия.
електролиза - само ед. Спец. Химическо разлагане на електролит под действието на протичащ през него електрически ток.
електроника - само ед. Спец. Приложна наука за взаимодействието на заредени частици с електромагнитни полета и за методите за създаване на полуп...
електрокарист - мн. електрокаристи, м. Работник, който обслужва електрокар.
електропровод - мн. електропроводи, (два) електропровода, м. Проводник за пренасяне на електрически ток на разстояние. // прил. електропроводен, е...
електроженист - мн. електроженисти, м. Работник, който работи с електрожен.
електротехника - само ед. Наука за използването на електричеството за практически цели.
електрокардиограф - мн. електрокардиографи, (два) електрокардиографа, м. Спец. В медицината — уред за записване на електрически явления, свързани с де...
електрокардиограма - мн. електрокардиограми, ж. Спец. В медицината — запис под формата на графика на работата на сърцето, направен от електрокардиограф...
електронноизчислителен - електронноизчислителна, електронноизчислително, мн. електронноизчислителни, прил. • Електронноизчислителна машина. Спец. Електронн...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: