Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ейн - Намерени са 11 думи от търсенето
вейна - вейнеш, вейнах, вейнал.- вж. вейвам.
зейна - зейнеш, мин. св. зейнах, мин. прич. зейнал, св. - вж. зейвам.
шейна - мн. шейни, ж. Кола върху плазове за придвижване или за превозване по сняг и лед. Впрегнаха конете в шейната. Пързалям се с шейна. ...
басейн - мн. басейни, (два) басейна.1. Изкуствен водоем на открито или в сграда за къпане, плуване, украса.2. В географията - голяма водна ...
грейна - грейнеш, мин. св. грейнах, мин. прич. грейнал, св.— вж. грейвам.
чейндж - чейнджът, чейнджа, само ед., м. Обмяна, смяна (обикн. на валута). Правя чейндж. Занимавам се с чейндж.
дейност - дейността, мн. дейности, ж. Съвкупност от действия в някаква област; работа. Обществена дейност. Умствена дейност.
оръжейник - мн. оръжейници, м. 1. Човек, който се занимава с изработване и ремонтиране на оръжие. 2. Войник, който се грижи за изправността на...
контейнер - мн. контейнери, (два) контейнера, м. Трайна опаковка за превозване на неопакова-ни товари, научна апаратура на космически станции....
лакейнича - лакейничиш, мин. св. лакейничих, мин. прич. лакейничил, несв. Държа се като лакей (във 2 знач.). Лакейнича наляво и надясно.
самодейност - самодейността, само ед., ж. 1. Дейност на самодеен състав. Художествена самодейност. 2. Прен. Пренебр. Неумела самоинициатива, изл...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: