Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

едно - Намерени са 25 думи от търсенето
едно- - Първа част на сложни думи със значение: 1. Числителното един (в 1 знач.), напр. едноактен, еднобрачен, едногласен, едногодишен, ед...
заедно - нареч. 1. Съвместно, общо. Работим заедно. 2. Едновременно. Завършихме училище заедно.
изедно - нареч. 1. Заедно, съвместно. Двата шева вървят изедно. Ръкавите се кроят изедно. 2. Заедно, едновременно. Дойдоха всички изедно. И...
наедно - нареч. Заедно, вкупом, на едно място.
средно - нареч. Приблизително, около, горе-долу. Вземам средно по три хиляди на месец.
среднощ - само ед. Разг. Полунощ. // прил. среднощен, среднощна, среднощно, мн. среднощни. Среднощни гости.
беднотия - мн. беднотии.Бедност, сиромашия.
едноличен - еднолична, еднолично, мн. еднолични, прил. 1. Който се осъществява от едно лице. 2. Спец. Който е собственост на едно лице или е с...
еднотипен - еднотипна, еднотипно, мн. еднотипни, прил. Който е от един и същ тип с друг. Еднотипни постройки. // същ. еднотипност, еднотипност...
нередност - нередността, мн. нередности, ж. 1. Само ед. Качество на нереден. 2. Нарушаване на приетия ред; провинение, беззаконие.
еднозначен - еднозначна, еднозначно, мн. еднозначни, прил. 1. Който има само едно значение. Еднозначна дума. 2. Който по точно определен начин ...
едновластен - едновластна, едновластно, мн. ед-новластни. прил. Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едн...
еднообразен - еднообразна, еднообразно, мн. еднообразни, прил. Винаги или навсякъде един и същ. Еднообразна обстановка. Еднообразен живот. Едноо...
нееднороден - нееднородна, нееднородно, мн. нееднородни, прил. Който не е напълно еднороден, слабо разнороден. Нееднородна смес.
едностранчив - едностранчива, едностранчиво, мн. едностранчиви, прил. Ограничен, развит или разработен само в една посока. Едностранчив подход. Е...
едновременен - едновременна, едновременно, мн. едновременни, прил. Който става в едно и също време с друг. Едновременни действия. // нареч. еднов...
едновремешен - едновремешна, едновремешно, мн. едновремешни, прил. Разг. Който е съществувал отдавна, преди много години. Приказваш ми за едновре...
нееднократен - нееднократна, нееднократно, мн. нееднократни, прил. Който не се извършва само един път, а повече пъти. Нееднократен победител в съ...
средношколка - мн. средношколки, ж. Жена средношколец.
средноезичен - средноезична, средноезично, мн. средноезични, прил. Спец. За звук — който се учленява с участието на средната част на езика.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: