Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

еге - Намерени са 30 думи от търсенето
ага - мн. аги.Истор. Почетно звание, което българите по време на турското робство дават на високопоставен турчин.
его - само ед. Аз, собствената ми личност.
иго - само ед. Робство, гнет. Турско иго.
есе - мн. есета, ср. Спец. В литературознанието — съчинение по литературен, културен, философски или друг въпрос, което не се придържа с...
ехе - част. Разг. За усилване при изразяване на възражение: охо. За рождения ти ден ще ти купя тия обувки. — Ехе, те до тогава ще са свъ...
леген - мн. легени, (два) легена, м. Кръгъл, не много дълбок домакински съд от пластмаса или метал за пране или миене. Пера в леген. // съ...
тегел - мн. тегели, (два) тегела, м. 1. Направена с конец от шевна машина линия; шев. Правя няколко тегела. 2. Прен. Разг. Движение в отно...
регент - мн. регенти, м. Временно изпълняващ монархически функции поради непълнолетие на престолонаследника или при междуцарствие. // прил....
трегер - мн. трегери, (два) трегера, м. Хоризонтална греда, която служи за опора на други греди в сграда или в покривна конструкция.
легенда - мн. легенди, ж. 1. Поетичен разказ за историческо събитие, което е идеализирано и включва фантастични моменти. 2. Животоопи-сание ...
хегемон - мн. хегемони, м. Основна управляваща, ръководеща сила; този, който установява хегемония.
кегелбан - само ед. Игра, при която с топка се събарят кегли; боулинг.
вегетация - само ед.Спец. В ботаниката - процес на развитие на растенията, в който се развиват вегетативните им органи.// прил. вегетационен.
вегетирам - вегетираш.1. Спец. За растение - развивам се, раста.2. Прен. Живея без духовни стремежи, без идеали, без да се случва нещо интерес...
дегенерат - мн. дегенерати, (два) дегенерата, м. 1. Спец. В биологията — организъм, който проявява дегенерация. 2. Прен. Духовно изроден човек...
хегемония - само ед. Върховенство, първенство, надмощие. Политическа хегемония. // прил. хегемонен, хегемонна, хегемонно, мн. хегемонии.
легендарен - легендарна, легендарно, мн. легендарни, прил. 1. Който е свързан с легенда (в 1 и 2 знач.). Легендарен сюжет. Легендарен тон. 2. П...
регентство - мн. регентства, ср. 1. Временен държавен орган в монархическа държава, който замества монарха при непълнолетие или при междуцарств...
вегетативен - вегетативна, вегетативно, мн. вегетативни.Който се отнася до растежа на растения и животни.Вегетативен орган.Спец. В ботаниката - ...
дегенерация - мн. дегенерации, ж. Израждане, влошаване или изгубване на някои качества.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: