Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ева - Намерени са 76 думи от търсенето
изревавам - изреваваш, несв. и изрева, св. 1. За човек или животно — надавам еднократно силен рев. Кравата изреваваше от време на време. Женат...
кафеварка - мн. кафеварки, ж. Уред за приготвяне на кафе (във 2 знач.). Електрическа кафеварка. Кафеварка под налягане.
невалиден - невалидна, невалидно, мн. невалидни, прил. Който не е валиден, който няма валидност. Невалидна диплома.
превалява - несв. и превали, св.; безл. 1. Вали от време на време. 2. Престава да вали. // същ. превалявания, само мн.
преварвам - преварваш, несв. и преваря, св.; кого/ какво. Разг. 1. Правя нещо преди другите. 2. Пристигам по-рано от другите; изпреварвам, зад...
проклевам - проклеваш, несв. Проклинам.
реваншист - мн. реваншисти, м. Привърженик на реваншизма. // прил. реваншистки, реваншистка, реваншистко, мн. реваншистки.
булеварден - булевардна, булевардно, мн. булеварди.1. Който се отнася до булевард.2. Прен. За печатно произведение - който е лишен от художеств...
девалвация - мн. девалвации, ж. 1. Спец. В банковото дело — понижаване стойността на паричните единици по отношение на златото или на чужда вал...
евангелист - мн. евангелисти, м. 1. Всеки един от четиримата съставители на евангелието. 2. Лице, което изповядва евангелизма. // прил. евангел...
завоевание - мн. завоевания, ср. Успех, придобивка, постигната с труд, с упоритост. Завоевания в науката. Завоевания в любовта.
завоевател - завоевателят, завоевателя, мн. завоеватели, м. Този, който завоюва. Завоевателите разрушили църквите.
реваншизъм - само ед. Политика, която се стреми към нова борба, битка, война след претърпяно поражение.
надпревара - мн. надпревари, ж. Надпреварване, състезаване. Спортна надпревара.
нагревател - нагревателят, нагревателя, мн. нагреватели, (два) нагревателя, м. Уред, който служи за нагряване на нещо. Електрически нагревател.
надпреваря - надпревариш, мин. св. надпреварих, мин. прич. надпреварил, св. — вж. надпреварвам.
превалявам - преваляваш, несв. и преваля, св. 1. Какво. Преодолявам най-високата точка, превала. Превалих хълма. 2. Прен. Преминавам повече от ...
преварявам - преваряваш, несв. и преваря, св.; какво. 1. Варя повече, отколкото е необходимо. 2. Варя повторно. 3. Дестилирам, пречиствам. Прев...
приревавам - приреваваш, несв. и пререва, св. 1. Внезапно започвам да плача, да рева. 2. Моля се, като съпровождам молбата с рев.
евангелизъм - само ед. Християнско учение на протестантите, което изхожда само от текстовете на евангелието.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: