Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

д--------я - Намерени са 19 думи от търсенето
демография - само ед. Наука, която изучава населението, неговия състав и развитието му, както и движенията в определена територия.
дипломация - само ед. 1. Дейността на правителството за осъществяване на външната политика на държавата. 2. Специалност във висше учебно заведе...
двойкаджия - мн. двойкаджии, м. Разг. Пренебр. Ученик (рядко студент), който получава двойки; слаб ученик.
девалвация - мн. девалвации, ж. 1. Спец. В банковото дело — понижаване стойността на паричните единици по отношение на златото или на чужда вал...
деградация - мн. деградации, ж. Постепенно влошаване и загубване на качествата; упадък. Деградация на личността.
дегустация - мн. дегустации, ж. Определяне качествата на хранителни продукти или напитки чрез опитване. В механата организират дегустация на ви...
декламация - мн. декламации, ж. 1. Четене или възпроизвеждане на стихове пред слушатели. 2. Само ед. Изкуството да се възпроизвеждат или четат ...
декларация - мн. декларации, ж. 1. Официално или тържествено изявление, обикновено с програмен характер. 2. Решително и твърдо изявление. 3. До...
демокрация - мн. демокрации, ж. 1. Само ед. Форма на обществено-политическа организация, която се основава на равни права на гражданите в управ...
дестилация - само ед. Спец. Процес на частично превръщане на течност в пара, кондензиране на парата и събиране на течността за пречистване от т...
дефлорация - мн. дефлорации, ж. Спец. В медицината — разкъсване на химена (девствената ципа), отнемане на девствеността; обезчестя-ване.
деформация - мн. деформации, ж. 1. Промяна във формата или размерите на нещо; обезформя-не. 2. Спец. Изменение на формата и размерите на тяло п...
дисертация - мн. дисертации, ж. Научен труд, защитаван от автора публично пред учебно или научно учреждение за получаване на научна степен. // ...
дископатия - само ед. Спец. В медицината — дискова херния.
дислокация - мн. дислокации, ж. 1. Спец. Разположение на войски върху определена територия, осигуряващо бързина при евентуални военни действия....
диспозиция - мн. диспозиции, ж. 1. Начин на разположение. 2. Спец. План за разполагане на войски.
джунджурия - мн. джунджурии, ж. Разг. Пренебр. Непотребен, незначителен предмет.
дезинфеция - мн. дезинфекции, ж. Унищожаване на болестотворни микроби извън организма със специални средства. // прил. дезинфекционен, дезинфек...
дизентерия - мн. дизентерии, ж. Остра заразна болест, засягаща дебелото черво, която е съпроводена със силни болки в корема и примесени с кръв ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: