Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Значение на думата дълбочина

мн. дълбочини, ж. 1. Размер, който показва разстоянието от повърхността надолу по вертикала или от отвора надолу по верти-кала и от отвора навътре по хоризонтала. Дълбочина на река. Тенджери с различна дълбочина. Дълбочина на пещера. 2. Голяма отдалеченост по място или по време и местност, територия, площ, разположена на голямо разстояние. 3. Прен. Пределна, крайна степен в някакво изживяване. Дълбочина на чувството. 4. Прен. Дълбока, скрита същност. Анализът достига до дълбочината на романа. 5. Прен. Съдържателност. Философска дълбочина.

Съновник: Дълбок, дълбочина

Подобен сън означава многобройни опасности по пътя ти и е предупреждение за извънредна предпазливост.

Превод на дълбочина на английски език

depth

Линк до тази страница

Сподели тази страница във Facebook

Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: