Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дст - Намерени са 91 думи от търсенето
адстрат - (нем. Adstrat)Език. Език на пришълци, който е оказал влияние върху езика на местните жители и се е съхранил като малцинствен език.
подстъп - мн. подстъпи, м. Обикн. мн. Удобни места, през които може да се стигне по-лесно до определена цел. Подстъпите към Шипка.
родство - само ед. 1. Роднинство. 2. Близост по произход, по някои характерни черти, по съдържание и др. Езиково родство.
бедствам - бедстваш.Живея в мизерия и немотия.
брадство - мн. братства.1. Само ед. Разбирателство, дружба между хора и народи.2. Сдружение, дружество, съюз по професионален или с еднаква ц...
блудство - мн. блудства, ср.Разврат, поквара; полово извращение.
надстроя - надстроиш, мин. св. надстроих, мин. прич. надстроил, св. — вж. надстроявам.
подсторя - подсториш, мин. св. подсторих, мин. прич. под сторил, св. — вж. подсторвам.
предстоя - предстоиш, мин. св. предстоях, мин. прич. предстоял, несв. Само в трето лице. Трябва да стане, очаква се да стане. Предстои им сва...
родствен - родствена, родствено, мн. родствени, прил. 1. Роднински. 2. Който е в родство (във 2 знач.) с друг. Родствени езици.
средство - мн. средства, ср. 1. Похват, начин на действие, чрез който се постига някаква цел, като се използва всичко необходимо; способ, при...
сродство - само ед. 1. Роднинство. 2. Прен. Качество на сроден (във 2 знач.). Търся сродството между явленията.
сходство - мн. сходства, ср. Прилика, подобие, непълно съответствие.
уродство - мн. уродства, ср. Спец. Вроден траен недостатък в строежа на организма или на части от него.
бедствие - мн. бедствия.Голяма обществена беда; напаст, катастрофа.// прил. бедствен.
блудствам - блудстваш, несв.Върша блудство.
съседство - само ед. Непосредствена близост по местоположение или по местоживеене. Двете къщи са в съседство.
подставка - мн. подставки, ж. Остар. Приспособление, върху което стои нещо; поставка, подложка.
подставен - подставена, подставено, мн. подставени, прил. Който е поставен от някой друг, за да защитава скрито неговите интереси.
подстрижа - подстрижеш, мин. св. подстригах, мин. прич. подстригал, св. — вж. подстригвам.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: